Osvedčený partner.

RACER 25 EC

Herbicíd na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burín v slnečnici a zemiakoch.

Racer 25 EC - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • ambrózia palinolistá

  Herbicides Pattern Image
 • durman obyčajný

 • iva voškovníková

 • ježatka kuria

 • hviezdica prostredná

 • moháre

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • špecialista na karanténnu burinu ambróziu palinolistú
 • široké spektrum účinku
 • selektivita
 • razatnosť a spoľahlivosť účinku

Pôsobenie prípravku

Racer 25 EC je PRE herbicíd zo skupiny pyrolidónov. Pôsobí cez korene klíčiacich burín, hypokotyl a listy burín.

Spektrum účinku

Ambrózia palinolistá, durman obyčajný, hluchavky, horčiak broskyňolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, iva voškovníková, ježatka kuria, kapsička pastierska, láskavce, lipkavec obyčajný, loboda rozložitá, moháre, mrlík biely, peniažtek roľný, rumančeky, rumany, veroniky, výmrv repky, zemedym lekársky.
 

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Balenie: 5 l 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Slnečnica

Aplikujte ihneď po sejbe, najneskôr do 3 dní, na urovnaný povrch pôdy bez hrúd. Pri silnom výskyte jednoročných trávovitých burín odporúčame POST aplikovať Agil 100 EC v dávke 0,5 - 0,8 l/ha. Proti pýru plazivému použite dávku prípravku Agil 100 EC 1,2 - 1,5 l/ha. Racer 25 EC spoľahlivo účinkuje (s výnimkou pichliača roľného) na extrémne zaburinených pôdach, ako sú úvrate pozemkov, pôdy ležiace úhorom a pod.

Zemiaky

Aplikujte do 10 dní po výsadbe a najneskôr 14 dní pred vzídením zemiakov, na urovnaný povrch pôdy, najlepšie po nafrézovaní pôdy hrobkovačom. Po aplikácii prípravku už nerobte žiadne kultivačné zásahy. Pri silnom výskyte trávovitých burín odporúčame POST aplikovať Agil 100 EC v dávke 0,6 - 0,8 l/ha. Proti pýru plazivému použite dávku prípravku Agil 100 EC 1, 2 - 1,5 l/ha.

Racer 25 EC je rokmi osvedčený herbicíd na ničenie burín v slnečnici a zemiakoch. Tradičný partner do kombinácie s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku S-metolachlór a petoxamid. Pri preemergentnej aplikácii spoluvytvára kompletné riešenie burinného spektra.

RACER 25 EC PRI DÁVKE 2 l/ha JE VHODNÝM PARTNEROM PRE CLEARFILDOVÉ TECHNOLÓGIE, KTORÉ SLÚŽIA PRÍPADNÉMU NIČENIU NESKÔR VZCHÁDZAJÚCIM DRUHOM BURÍN. SPOĽAHLIVÝ ŠTÍT PROTI KARANTÉNNEJ AMBRÓZII PALINOLITEJ.

Racer - ambrózia palinolistá

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie bezpečnosti a predĺženie reziduálneho pôsobenie je použitie pôdnej pomocnej látky Grounded v dávke 0,2 - 0,4 l/ha.

Grounded - pomocná látka

Účinná látka

250 g/l flurochloridone