Bežec na dlhé trate.

SULCOTREK

Originálny, dvojzložkový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na PRE, skoré POST a POST použitie proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v kukurici.

Sulcotrek - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • láskavce

 • ježatka

 • ambrózia palinolistá

 • durman

 • mrlík

 • podslnečník Theofrastov

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • Veľmi bezpečný pre kukuricu až do 7 listov 
 • Bezpečný v porastoch osivovej a lahôdkovej kukurice
 • Superselektivita = navýšenie úrody o 5-15 % oproti štandardom
 • Synergia unikátnej kombinácie (ketónu + triazínu)
 • Dlhodobá účinnosť oboch účinných látok cez pôdu a listy
 • Sulcotrione ako osvedčený pilier v boji proti rezistencii burín
 • Pri EPOST aplikácii nižšia závislosť na zrážkach a skoré vyradenie burín = navýšenie úrody o 5 %
 • Flexibilné použitie: PRE v dávke 2–2,2 l/ha (reg. v Maďarsku), EPOST (2 – 4 listy kukurice), POST (4 –7listov kukurice)
 • Kontroluje široké spektrum širokolistých burín a jednoročných tráv
 • Výborný účinok na ježatku do 3. listu

Pôsobenie prípravku

Sulcotrek je 2-zložkový herbicíd vyvinutý predovšetkým pre skoré postemergentné ošetrenie konvenčných a množiteľských porastov kukurice proti jednoročným burinám. V dávke 2 l/ha efektívne kontroluje široké spektrum
najdôležitejších burín. Účinná látka sulcotrione, patriaca do skupiny triketónov je prijímaná predovšetkým prostredníctvom listov, z časti aj prostredníctvom koreňov s rýchlou translokáciou do pletív. Systémová účinná látka terbuthylazine patriaca do skupiny triazínov je prijímaná predovšetkým prostredníctvom koreňov a čiastočne prostredníctvom listov jednoročných dvojklíčnolistových burín.
 

Spektrum účinku

Citlivé buriny v dávke 2 l/ha: ambrózia palinolistá, durman obyčajný, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, lýrovka obyčajná, ľuľok čierny, mohár sivý, mrlík biely, ovos hluchý, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, podslnečník Theofrastov, rumanček kamilkový, stavikrv štiavolistý, veronika perzská
 
Stredne citlivé buriny v dávke 2 l/ha: ježatka kuria, lipnica ročná
 
Odolné buriny v dávke 2 l/ha: pýr plazivý
 
Dávka: 1,75  -2 l/ha 
 
Dávka vody: 300 - 500 l/ha
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Termín aplikácie - Kukurica

Sulcotrek aplikujte preemergentne alebo postemergentne v čase, keď je vyvinutých 1 až 7 pravých listov kukurice. Najefektívnejšie je prípravok aplikovať vo fáze 2-4 listov dvojklíčnoslitových burín resp. 1-3 listov ježatky.

NOVINKA S VYTRVALÝM ÚČINKOM. Sulcotrek je 2-zložkový herbicíd vyvinutý pre skoré POST a POST ošetrenie konvenčných a množiteľských porastov kukurice proti jednoročným burinám. V dávke 2 l/ha efektívne kontroluje široké spektrum najdôležitejších burín, vrátane výmrvu repky a slnečnice, láskavcov, mrlíkov, lobôd, ambrózie, pakostov, durmanu, podslnečníka, mohárov, ježatky, prosa, ovsa hluchého a ďalších. Pôsobí dlhodobo do 4 až 6 týždňov po aplikácii.

Sulcotrek- inzerát

V prípade silného výskytu trávovitých burín odporúčame do TM alebo následne aplikovať Nicogan 40 OD v dávke 1 l/ha. V prípade výskytu pýru plazivého aplikujte Nicogan 40 OD v dávke 1,5 l/ha.

Nicogan 40 OD, 5 l kanister

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinku v zhoršených poveternostných podmienkach (sucho, chlad, atď. je pridanie pomocnej látky Rollwet v dávke 0,1 - 0,2 l/ha.

Rollwet - titulka

Účinná látka

327 g/l terbuthylazine + 173 g/l sulcotrione