Top ochrana & bezpečnosť.

SULTAN TOP

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na preemergentnú a skorú postemergentnú kontrolu jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Sultan Top titulka 2

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • lipkavec

 • hluchavky

 • parumanček nevoňavý

 • hviezdica prostredná

 • lipnica ročná

 • láskavec ohnutý

Ochrana rastlín

Výhody použitia

Extra silná formulácia
 • o 12 % metazachlóru /ha viac, ako ste boli zvyknutí
 • o 50 % quinmeracu /ha viac, ako ste boli zvyknutí
 • istejší účinok
 • širokospektrálny účinok
Preemergentná + Postemergentná aplikácia
 • predlžuje aplikačné okno až do 1. pravého listu burín
 • vysoká dávka quimeracku zvyšuje účinnosť na lipkavec aj bez vybieľovania
 • znižuje riziko neistých investícií
 • umožňuje precízne načasovanie postreku aj za nestáleho počasia
 • flexibilné dávkovanie 1,75–2 l/ha
 • prináša väčšiu variabilitu a jednoduchosť použitia

Pôsobenie prípravku

Prípravok Sultan Top je selektívny, PRE a EPOST herbicídny prípravok. Účinná látka metazachlór je absorbovaná predovšetkým hypokotylom a koreňmi klíčiacich rastlín, inhibuje bunkové delenie tým, že spomaľuje tvorbu dlhých reťazcov mastných kyselín. Účinná látka quinmerac je prijímaná predovšetkým koreňmi a z časti taktiež listami, čo vedie k deformáciám listov, inhibícii rastu koreňov a výhonkov. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Výsledkom je vybielenie, zožltnutie a skoré hynutie cieľových burín.
 

Spektrum účinku pri preemergentnej aplikácii (PRE):

Citlivé buriny
hluchavky, veroniky, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, rumančeky.
 
Stredne citlivé buriny
ježatka kuria, láskavce, lipnica ročná, metlička obyčajná, mak vlčí, mrlík biely, psiarka roľná
 

Spektrum účinku pri skorej postemergentnej aplikácii (EPOST):

Citlivé buriny
hluchavky, hviezdica prostredná, ježatka kuria, láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, lipnica ročná, mak vlčí, metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, rumančeky, veroniky
 
Stredne citlivé buriny
kapsička pastierska, mrlík biely, nevädza poľná, psiarka roľná, ruman roľný.
 

Upozornenie

Pestovanie hlavných poľnohospodárskych plodín ako sú obilniny, cukrová repa, kukurica, hrach atď. ako následných plodín v normálnom osevnom slede po repke ozimnej ošetrenej prípravkom Sultan Top je možné bez obmedzenia. V prípade potreby predčasnej zaorávky repky, môže byť bez obmedzenia znovu osiata repka ozimná. Ozimné obilniny môžu byť osiate najskôr 30 dní po aplikácii prípravku Sultan Top. Na jar môžu byť plodiny, ako sú obilniny, cukrová repa, kukurica a hrach a iné vysievané bez obmedzení.
 
Dávka vody: 100 - 400 l/ha
 
Balenie: 5 l, 10 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu Sultan-u Top

Sultan Top - Odporučenie pre aplikáciu

Repka

Prípravok Sultan Top aplikujte preemergentne do 3 dní po sejbe pred vzídením repky a burín alebo postemergentne po vzídení repky, pričom buriny by mali byť v štádiu klíčnych až 4 pravých listov (BBCH 10 – 14). Ošetrujte plochy s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Nižšiu dávku prípravku použite na ľahších pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššiu dávku použite na stredne ťažkých a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnom výskyte burín, najmä lipkavca. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu. Prípadné príznaky zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov repky ozimnej sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ich ďalší rast a úrodu. Pre zvýšenie herbicídnej účinnosti v suchých podmienkach aplikujte v TM s Grounded 0,3 l/ha.

Nový herbicíd do repky s výrazne vyšším obsahom osvedčených účinných látok. Poskytuje istejší účinok a flexibilnejšie dávkovanie ako ste boli zvyknutí. Možnosť preemergentnej aj skorej postemergentnej aplikácie znižuje riziko neistých investícií, umožňuje precízne načasovanie postreku aj za nestáleho počasia.

KOMPLEXNÝ, SELEKTÍVNY HERBICÍD PRE DOKONALÉ ODBURINENIE REPKY OLEJNEJ. PREDURČENÝ STAŤ SA ZÁKLADNÝM KAMEŇOM HERBICÍDNEJ OCHRANY REPKY.

Sultan Top - inzerát

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinosti je použitie pôdnej pomocnej látky Grounded v dávke 0,2 - 0,4 l/ha.

Grounded - pomocná látka

Pri výskyte trávovitých burín, najmä proti výmrvu obilnín, po PRE aplikácii prípravku Sultan 50 SC, aplikujte Agil 100 EC.

Agil 100 EC, bandaska 5 l

Účinná látka

125 g/l quinmerac +375 g/l metazachlór