V jednote je sila.

TRINITY

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu pre jesenné postemergentné ošetrenie ozimných obilnín proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám, metličke a lipnici ročnej.

Trinity - v jednote je sila

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • pakosty

 • zemedym

 • veroniky

 • metlička obyčajná

 • výmrv repky a slnečnice

 • fialky

Ochrana rastlín

Výhody použitia:

Synergia unikátnej kombinácie troch účinných látok na našom trhu
Tri mechanizmy účinku 
 • veľmi široké  spektrum problematických jesenných a efemérnych burín spodného poschodia ako napr. pakosty, zemedym, veroniky, fialky, výmrv repky a slnečnice
Riešenie rezistentnej metličky
Jednoduché dávkovanie a použitie 
 • miešateľnosť s insekticídmi fungicídmi a listovými hnojivami, vr. roztoku močoviny, DAM 390 a SAM
 • dávka 2 l/ha optimálne vo fáze 1. – 3. listu obilniny (max. do začiatku odnožovania BBCH 21)
 • aplikácia pred vzídením až do 3 pravých listov burín
 • minimálne obmedzenia pre následné a náhradné plodiny

Pôsobenie prípravku

Mechanizmus účinku TRINITY je založený na vzájomnom účinku 3 látok.
Pendimethalin pôsobí na inhibíciu delenia a rastu buniek v najmladších pletivách citlivých burín. Prijímaná je prostredníctvom listov, hypokotylom aj koreňmi. Citlivé buriny tak odumierajú v priebehu klíčenia, vzchádzania krátko po ošetrení prípravkom. Diflufenican je inhibítor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvoláva typické symptómy vybielenia, čo pri citlivých burinách vedie k odumieraniu v priebehu pár týždňov. Na ošetrenom povrchu vytvára herbicídny film, v ktorom prichádzajú vzchádzajúce buriny do kontaktu s účinnou látkou, ktorá je prijímané predovšetkým hypokotylom a klíčnymi listami. Sekundárne je prijímaná koreňmi a listami.  Chlorotoluron je selektívny herbicíd pôsobiace ako pred tak po vzídení burín. Účinná látka narúša fotosyntézu a blokuje svetelnú reakciu vo fotosystéme II. Prijímaná je prostredníctvom koreňov a sekundárne aj listami. 
 

Spektrum účinku

Citlivé buriny
lipnica ročná, metlička obyčajná, peniažtek roľný, fialka roľná, výmrv repky, rumanček kamilkový, veroniky, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, nevädza poľná (do 2. listov), pakost mäkký, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná.
 
Stredne citlivé buriny
psiarka roľná, lipnica pospolitá, nevädza poľná (> 3 listy)
 
Odolné buriny
pýr plazivý, ovos hluchý, hlboko koreniace trávovité buriny
 
Náhradné plodiny
V prípade, že dôjde k predčasnému zaoraniu ozimných obilnín, ktoré boli na jeseň ošetrené prípravkom TRINITY, je možné v tú istú jeseň bez obmedzenia vysievať iba obilniny. Na jar ako náhradné plodiny  po predchádzajúcej hlbokej orbe je možné vysievať všetky plodiny bez obmedzenia. Po plytkej príprave pôdy (minimalizačnej príprave pôdy) je možné následne pestovať jačmeň jarný, pšenicu jarnú, zemiaky, bôb a hrach.
 
Následné plodiny
Po zbere obilnín v rámci normálneho osevného postupu je možné pestovať všetky plodiny a medziplodiny bez obmedzenia. 
 
Dávka vody: 200–400 l/ha
 
Balenie: 5 l, 10 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Pšenica ozimná, Jačmeň ozimný, Raž, Tritikale

Praktické rady pre aplikáciu
V ozimných obilninách aplikujte TRINITY na jeseň v rastovej fáze prvého až tretieho listu (BBCH 11 -13), najlepšie je však riadiť sa rastovou fázou burín: od fázy kedy ešte nevzišli až do plne vyvinutého tretieho listu (BBCH 00-13). Tri rôzne mechanizmy účinku zaručujú veľmi široké spektrum účinku a to vrátane metličky, ktorá je už rezistentné na účinné látky zo skupiny sulfonylmočovín. Prípravok TRINITY taktiež zdobí istota a dlhodobé pôsobenie. Prípravok je veľmi populárny v Nemecku a Českej republike, kde s ním majú výborné viac ročné skúsenosti. 
 

Náš tip: Porast musí byť pred aplikáciou suchý. Neošetrujte v čase mrazu, prípadne v porastoch poškodených mrazom, za extrémneho sucha, podmáčania ani v porastoch trpiacich nedostatkom živín a stresom. Predpokladom dobrej účinnosti je jemne nakyprená drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, dobre vytvorené osivové lôžko, rovnomerná hĺbka výsevu 2-3 cm a dostatočné prekrytie osiva pôdou.

Trinity

Trinity - inzerát

Zaujímavou možnosťou ako obmedziť nežiaduci úlet postrekovej kvapaliny na necieľové plochy, predĺžiť a zvýšiť účinok prípravku na problematické buriny, znížiť splavovanie účinných látok do spodných vôd je jeho tank-mix so špeciálnym pôdnym zmáčadlom Grounded.

Grounded - titulka

Účinná látka

40 g/l diflufenican + 300 g/l pendimethalin + 250 g/l chlorotoluron