Roztočce pod kontrolou.

APOLLO 50 SC

Akaricíd vo forme tekutého suspenzného koncentrátu, určený na ničenie vajíčok a prvých pohyblivých štádií roztočcov v ovocných drevinách a v okrasných rastlinách s minoritnou registráciou v jahodách.

Apollo 50 SC - titulka

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • roztočce

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • spoľahlivá účinnosť
  • krátka ochranná doba
  • široký termín použitia
  • vynikajúci ovolarvicídny účinok

Pôsobenie

Apollo 50 SC je špecifi cký kontaktný akaricíd, ničiaci vajíčka a prvé pohyblivé štádia roztočcov. Dospelé jedince neničí, preto pri aplikácii na rozvinutú populáciu roztočcov, zahrňujúcu aj dospelé jedince, sa účinok prejaví až s odstupom dvoch týždňov.
Apollo 50 SC má výborný reziduálny účinok. Pre včely je relatívne neškodný a je bezpečný aj pre iné druhy užitočných živočíchov, najmä Amblyseilus, Phytoyetzellia, Anthocoris, Chrysopa, Orius, Stethorus a Encarsia.
 

Termín aplikácie

Pri ošetrení jadrovín a kôstkovín pred kvetom ošetrujte na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Pri odporúčaných dávkach nebola doposiaľ na hlavných plodinách a odrodách pozorovaná fytotoxicita. Na zlepšenie a predĺženie akaricídneho účinku
do postrekov pridajte 0,1 - 0,2 l/ha Rollwetu, čo predlžuje ochranné krytie a eliminuje vplyvy počasia. Prípravok Apollo 50 SC je miešateľný s väčšinou bežne používaných insekticídov, fungicídov a emulgovateľných olejov.
 
Dávka vody: 800 - 1000 l/ha
 
Balenie: 1 l
 

Minoritná registrácia: V jahodách aplikujte proti roztočíkovi jahodovému v dávke 0,4 l/ha.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

 

Odporúčanie pre aplikáciu

Apollo 50 SC - Odporučenie pre aplikáciu

Ovocné dreviny

Počas jednej vegetačnej sezóny aplikujte na tom istom pozemku prípravok Apollo 50 SC najviac jedenkrát za sezónu.

Okrasné rastliny

Prípravok Apollo 50 SC používajte maximálne dvakrát počas jednej vegetačnej sezóny, nie však tesne za sebou. Ošetrenie je nutné striedať s inými prípravkami.

Okrasné rastliny

Prípravok Apollo 50 SC používajte maximálne dvakrát počas jednej vegetačnej sezóny, nie však tesne za sebou. Ošetrenie je nutné striedať s inými prípravkami.

Apollo 50 SC je akaricíd/ovicíd narúšajúci rozvoj populácií roztočcov inhibícou vývoja vajíčok a prvých pohyblivých štádií.

VÁŠ PRVÝ KROK V OCHRANE SADOV A OKRASNÝCH RASTLÍN VOČI ROZTOČCOM. VAŠA KULTÚRA NIE JE SPRÁVNYM MIESTOM NA ZALOŽENIE ICH POPULÁCIE.

Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie účinku je pridanie pomocnej látky Rollwet v dávke 0,1 - 0,4 l/ha.

Rollwet - titulka

Účinná látka

500 g/l clofentezin