Pevné puto s pôdou.

GROUNDED

Adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, určený k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami. Znižuje riziko poškodenia plodiny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým herbicídov s pôdnym účinkom.

Grounded - promo1

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • zvýšenie účinnosti pôdnych herbicídov

  • podpora bezpečnosti reziduálnych herbicídov

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • zvýšenie a zlepšenie naviazania účinnej látky pôdnych herbicídov na pôdne koloidné častice
  • redukcia prejavov fytotoxicity na kultúrnych plodinách
  • zvýšenie účinnosti a ekonomiky herbicídneho zásahu pri obmedzení stresu pestovaných rastlín
  • zlepšenie rovnomernosti pokrytia pôdy postrekom, umožňuje používať nižšie dávky vody - šetrenie nákladov
  • naviazanie postreku na pôdne častice obmedzuje riziko kontaminácie spodných vôd splavovaním

Pôsobenie

Grounded je komplex zmáčadiel, špeciálne vytvorený pre zvýšenie účinnosti a bezpečnosti použitia pôdnych reziduálnych herbicídov. Špeciálna zmes polymérov výrazne redukuje úlet postrekovej kvapaliny, následne zlepšuje rovnomernosť pokrytia pôdy herbicídnym filmom a to aj pri nižších dávkach vody. Grounded zvýši a posilní väzbu účinnej látky na pôdne koloidné častice. Predĺži a zvýši tým účinnosť prípravku, pri súčasnom obmedzení rizika vyplavovania účinnej látky do spodných vôd alebo mimo aktívnu herbicídnu zónu. Pri herbicídoch tvoriacich povrchový fi lm na pôde Grounded zabraňuje splavovaniu účinnej látky následnými dažďami do koreňovej zóny kultúrnych rastlín a vzniku rastového stresu kultúrnych rastlín (vybieľovanie listov repky, poškodenie kukurice atď.) Umožňuje znížiť množstvo používanej vody a tým zvýšenie produktivity práce postrekovača. Zvyšuje presnosť a precíznosť práce postrekovej techniky.
 

Praktické možnosti aplikácie

Najvyšší deklarovaný efekt dosiahnete pri spoločnom použití adjuvantu Grounded s herbicídmi obsahujúcimi nasledovné účinné látky: clomazone, metazachlor, dimetachlor, pendimethalin, linuron, fl ufenacet, S-metolachlor, terbuthylazine, prosulfocarb, metribuzin, diflufenican, ethofumesate, mesotrione, aclonifen, quinmerac a metamitron. Prípravok Grounded použite pri herbicídnej ochrane repky olejnej, kukurice, zemiakov, slnečnice, cukrovej repy, zelenine, hrachu, bôbe, sóji a v ďalších strukovinách.
 
Dávka vody: 100–400 l/ha
 
Balenie: 5 l
 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Grounded - Odporučenie pre aplikáciu

Praktické možnosti aplikácie

Najvyšší deklarovaný efekt dosiahnete pri spoločnom použití adjuvantu Grounded s herbicídmi obsahujúcimi nasledovné účinné látky: clomazone, metazachlor, dimetachlor, pendimethalin, linuron, flufenacet, S-metolachlor, terbuthylazine, prosulfocarb, metribuzin, diflufenican, ethofumesate, mesotrione, aclonifen, quinmerac a metamitron. Prípravok Grounded použite pri herbicídnej ochrane repky olejnej, kukurice, zemiakov, slnečnice, cukrovej repy, zelenine, hrachu, bôbe, sóji a v ďalších strukovinách.

Grounded je dômyselný komplex zmáčadiel určený pre zvýšenie účinnosti a bezpečnosti použitia pôdno-reziduálnych herbicídov.

Grounded - promo

Účinná látka

Účinná látka: 732 g/l rafinovaný parafínový olej + alifatické hydrokarbony + hexahydrické alkohol ethoxyláty + C18-C20 mastné kyseliny