Zaštita kukuruza od korova

Ovog proleća poljoprivredni proizvođači se, zbog odsustva padavina, susreću sa produženom setvom jarih useva. Neki proizvođači su setvu kukuruza počeli dosta rano, već krajem marta meseca a sigurno je da do današnjeg dana, kraj aprila meseca, postoje proizvođači kod kojih setva još traje. Setva se odvijala u sušnim uslovima, padavine smo dobili tek pre nekoliko dana. Nažalost, i to ne u svim regionima. Posejani kukuruz je u fazi nicanja, naravno, sve ovo će biti praćeno pojavom korova, uskolisnih i širokolisnih.

Zbog dosadašnjih vremenskih prilika  kao i mogućeg brzog početnog razvoja biljke kukuruza može se desiti da sve kombinacije u periodu posle setve a pre nicanja kao i tretmani u ranom postu ne pokažu  dovoljnu efikasnost na korovsku floru. Preporuka kompanije Adama je da se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova poljoprivredni proizvođači  koriste selektivni i sistemični herbicid, preparat Chief® (mezotrion 100 gr). Preparat u sebi sadrži okvašivač što mu pojednostavljuje primenu. Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza a kada su korovi do faze 4 lista. Preparat se može primeniti u usevu kukuruza do 8 listova kukuruza. Pored folijarnog delovanja (preko lista) ima izraženo i rezidualno delovanje (preko zemljišta) koje ispoljava dejstvo i do 6 nedelja nakon tretmana.

Doze primene preparata Chief® su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.

Korovi koje preparat uspešno suzbija su: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense) , pomo ć nica (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium), suncokret samonikli (Helianthus annuus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapsis arvensis), čičak (Xanthium strumarium) i mnoge druge.

Preparat Chief ® se odlično kombinuje sa preparatom Nicogan ® , kompanije Adama,  koji se koristi za suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropirum repens), veliki muhar (Panicum crus galli), muhar sivi (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis), zubača (Cynodon dactylon) i dr.

Preparat Nicogan ® je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac). Može se primenjivati sve do 8 listova kukuruza.

Nicogan ® se može koristiti jednokratno ili dvokratno u podeljenim dozama u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza. Jednokratna  primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primene. Ova  primena predstavlja tretiranja u razmaku od 10 do 14 dana pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao u dozi od 0,5 l/ha, a drugi tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 0,75 l/ha.

Zahvaljujući odličnoj kompatibilnosti, visokoj efikasnosti i selektivnosti preparata Chief ® i Nicogan ® , poljoprivredni proizvođači dobijaju sigurno rešenje za sve korove kako uskolisne tako i širokolisne u usevu kukuruza..

dipl. Inž. Dragan Kankaraš,
Adama SRB doo

Prskanje kukuruza
Zaštita kukuruza Chiefom
Chief u kukuruzu