Momentum® F

Momentum® F je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze u zasadu vinove loze.

Pakovanje preparata Momentum F

Problemi koje možete rešiti

  • Plamenjača vinove loze

    Plasmopara viticola

Primena

Vinova loza

U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju.

  • Vreme primene: od faze cvetanja pa do faze kada su bobice veličine graška (faze 57 – 75 BBCH – skale)
  • Primena u koncentraciji:  0,3-0,4% ili 3-4 kg/ha
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta, razmak između dva tretiranja mora biti 14 dana
  • Karenca: 42 dana vinske sorte, 35 dana stone sorte

Aktivna supstanca

Fosetil-aluminijum 500 g/kg

Folpet 250 g/kg