ZAŠTITA SOJE

Soja je veoma značajna ratarska kultura. Uzgaja se zbog zrna, koje je bogato proteinima. Za soju možemo reći da je jedna od najvažnijih proteinskih i uljanih kultura. Pored proizvodnje stočne hrane, soja se koristi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Ova kultura služi kao sirovina u industriji boja, guma, tekstila, u proizvodnji biodizela i maziva za automobile, avione itd...

Značajna je sa aspekta održavanja strukture i plodnosti zemljišta. Azotofiksator je, obogaćuje zemljište azotom, a i nezamenjiva je u rotaciji tj. plodosmeni ratarskih kultura.

Biljka je od velikog privrednog značaja, što zahteva stalna unapređenja tehnologije njene  proizvodnje. Jedna od najvažnijih mera u uspešnoj proizvodnji soje je suzbijanje korova.

 

Zaštita soje od korova

Soja je biljka slabe konkurentske sposobnosti i izuzetno je osetljiva na prisustvo korova u početnim fazama svog razvoja. Korovi osim što konkurišu usevu u hrani i vodi, zasenjuju i usporavaju rast i razvoj soje, a kasnije otežavaju žetvu, te  smanjuju prinos i kvalitet semena.

Za uspešno suzbijanje korova  u usevu soje važan je  plodored, zatim kvalitetna osnovna obrada zemljišta i dobra predsetvena priprema. Ključ svega je, ipak, dobar odabir i pravovremena primena herbicida.

Čist usev soje