Goltix SC

Vår lösning

Goltix används antingen före, vid eller efter sådden samt efter uppkomsten av sockerbetor och foderbetor. Metamitron blockerar fotosyntesen och bladen hos känsliga plantor vissnar med början mellan nerv och bladkant. Efterhand vissnar hela bladet och planta dör. Preparatet är effektivt mot bl.a baldersbrå, lomme, målla, nattskatta, nässla, penningört, plister, vitgröe, våtarv, m fl. Effekten är måttlig mot snärjmåra, åkerbinda och åkersenap. Tistelarter och andra fleråriga arter är svårbekämpade. Tillsats av Superolja och Betanal Power/Kemifam Power förstärker effekten vid sprutning efter ogräsens uppkomst. Säkrast effekt uppnås när ogräsen är i hjärtbladstadiet.

Foderbetor

Sockerbetor