Mavrik 5 liter dunk billede

Mavrik uden VITA

Fra næste sæson skifter Mavrik VITA navn til kun at hedde Mavrik.Restlagre af Mavrik VITA må lovligt anvendes indtil 15-06-2022, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Produktet er helt det samme i Mavrik - men benævnelsen VITA må ikke bruges mere, idet VITA på latin betyder betyder liv, hvilket set i forhold til et skadedyrsmiddel, hvor man gerne vil slå noget ihjel, kan være misvisende. Men som sagt det er nøjagtig det samme indhold af aktivstof og mængde i den nye vare som i den gamle.Vi vil herunder gennemgå hvor og hvornår Mavrik kan bruges.
Mavrik 5 liter dunk billede

Godkendelse af Mavrik

Mavrik er godkendt til anvendelse i korn, raps, og en række mindre afgrøder.

Virkningsmekanisme

Mavrik er et kontaktmiddel. Skadedyrenes nervesystem påvirkes hvilket slår skadedyrene ihjel.

Mavrik er ikke giftigt for bier og må derfor anvendes i biernes flyvetid. Mavrik er også skånsom over for flere nytteinsekter som løbe- og rovbiller, snyltehveps og voksne mariehøns.

Vær opmærksom på:

  • Regnfast efter 2 timer
  • Ved blanding med bor tilsæt altid Mavrik først og sørg for god omrøring

Se hvor og hvordan Mavrik kan anvendes:

I nedenstående tabeller fremgår det hvor og hvordan Mavrik kan bruges i de mange forskellige afgrøder. vær opmærksom på sprøjtefrister samt maks-doseringer.

Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 2 01 86 01 7

Kontakt Lars Kruse Andersen - Account Manager Denmark & Sweden E-mail adresse: lars.andersen@adama.com Telefon:+45 51 24 90 70