Produkter i vintersæd billede

Update fra marken - Juli 2021

Sommeren er over os og vi indleder sidste fase i kornet før høst, som forhåbentlig bliver god de fleste steder. Det er også tid til at tænke på etablering af næste års afgrøder. Læs hvordan du får den bedste start, i kampen om pladsen, mod det værste ukrudt.
Produkter i vintersæd billede

Få elimineret ukrudtet fra starten i raps med Kalif

Det er vigtigt at være på forkant når rapsen skal etableres. Allerede fra lige efter såning og frem til inden fremspiring bør den første ukrudtsbekæmpelse sættes ind, for at sikre at rapsen kommer bedst fra start.

0,25 l/ha Kalif inden fremspiring giver en fin bekæmpelse af problemukrudt som fuglegræs, hyrdetaske, burresnerre og enårig rapgræs.

Lars Kruse Andersen fortæller i denne video om, hvorfor det er vigtigt at vælge behandlingen med Kalif efter såning og inden fremspiring af rapsen.

Agil er midlet mod spildkorn i raps

Vi har mange forsøg der viser at Agil er mest effektiv mod spildkorn i raps samtidig med at du får bekæmpet andet græsukrudt

Billedet viser en logaritmisk demoparcel startende med 0,75 l/ha Agil 100 EC til ventre

Klik her for at læse mere om Agil i raps.

Agerrævehale i hvede

Agerrævehale bør kontrolleres i efteråret i st. 0 før fremspiring - En blandning med Boxer og Legacy giver en god bekæmpelse. Herefter følges der følges der op med 0,2 l/ha Topik på 2 bladsstadiet st. 12. Med agerrævehale er det nødvendig med en opfølgning i foråret.

1,5 l /ha Boxer + 0,05 L/ha Legacy

Se filmen hvor Lars viser hvordan behandlingen har virket i forsøgsparcellen.

Kontakt Lars Kruse Andersen - Account Manager Denmark & Sweden E-mail adresse: lars.andersen@adama.com Telefon:+45 51 24 90 70

Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 2 01 86 01 7

Agil mod spildkorn og andet i vinterraps

Se mere om Agil 100 EC

Pdf document