Gå til hovedindhold
Herbicider

Kalif 360 CS

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler og raps.

Billede af Kalif 5 l dunk

Vores løsning

Det aktive stof optages af ukrudtsplanterne i spiringsfasen via kimstængel og rodnet. Transporten til de overjordiske plantedele sker i saftstrømmen mod vækstpunkterne og fordelingen sker i bladene via diffusion.
Clomazon blokerer for syntesen af klorofyl og andre fotosynteseaktive pigmenter. Virkningen ses som en tydelig afblegning (hvidfarvning) af følsomme ukrudtsplanter, under eller umiddelbart efter fremspiringen med efterfølgende nedvisning. Normalt er virkningstiden 4-8 uger afhængig af jordtype og klimatiske forhold.

Kalif 360 CS har en god virkning mod hyrdetaske, burresnerre, fuglegræs og tvetand samt moderat virkning mod enårig rapgræs, sort natskygge, ærenpris, pengeurt, agerkål, spergel, kiddike og hvidmelet gåsefod. Der opnås ingen virkning mod rodukrudt. Kalif 360 CS anbefales ikke på jorde med et højt humusindhold, da der typisk opnås en dårligere ukrudtseffekt.

For specifikke informationer vedr. Mindre anvendelse –  se Link til middeldatabasen. Kalif 360 CS - Produktoplysninger - Middeldatabasen

 

Hvor kan det anvendes

Raps

Mod ukrudt - Efter såning og før fremspiring 0,25 l/ha Kalif