Legacy banner billede

Update fra marken september 2021

Det er tid til, at tænke på næste års afgrøde og at den kommer bedst fra start.
Legacy banner billede

Snart er det tid til etablering af vintersæd, efter en lettere langtrukken høstperiode, flere steder i landet. Og med etablering kommer tankegangen automatisk også ind på ukrudtsbekæmpelse.

De tidligt såede marker, hvor man evt. kompenserer for nogle efterafgrøder, giver anledning til at være ekstra påpasselig med strategien for ukrudtsbekæmpelse. Tidlig såning gøres ofte i bekvem og lun jord og sikrer en hurtig fremspiring, af vintersæden, men i særdeleshed også ukrudtet.

En behandling med 0,1-0,15 l/ha Legacy 500 SC, efter såning og inden fremspiring, giver god kontrol af de tidlige tokimbladede ukrudtsarter, som eksempelvis agerstedmoder, tvetand, fuglegræs, ærenpris med flere.

En tidlig behandling viser også at specielt enårigt rapgræs kontrolleres relativt godt og der opnås en påvirkning af de øvrige græsukrudtsarter.

Ligeledes giver en tidlig behandling, inden fremspiring, lidt såkaldt ro på bagsmækken, da den efterfølgende græsukrudtsbehandling, med eksempelvis Boxer®, ikke skal udføres snarest muligt.

Er vintersæden sået til mere eller mindre normal tid, så er behandlingen med 0,1-0,15 l/ha Legacy 500 SC stadig at foretrække, for netop at kontrollere det tokimbladede ukrudt samt enårigt rapgræs.

Jo tidligere man kommer ud, des bedre effekt opnår man, af behandlingerne med Legacy 500 SC.

Der vil på mange arealer stadig være behov for at lave en opfølgende behandling, mod græsukrudt, når der er behandlet med Legacy 500 SC, efter såning, da denne løsning ikke er effektiv nok overfor de fleste græsukrudtsarter.

Etableres vintersæden til den sene side – hvilket kan ske af flere årsager såsom sen høst eller forsinket såning for at imødekomme kendte græsukrudtsforekomster – så er det ligeledes muligt at blande Legacy 500 SC med eksempelvis Boxer/Topik mfl.

Der er flere gode grunde til at starte ukrudtsbekæmpelsen i vintersæd med Legacy allerede nu.

Agerstedmoder, ærenpris, fuglegræs og tvetand er nogle af de ukrudtsarter, som kan vokse sig store allerede i efteråret og dermed konkurrere om både plads og næringsstoffer med afgrøden.

Dosering i vintersæd:
Efterårsanvendelse stadie 00 - 28: 0,15 l/ha
Forårsanvendelse stadie 20 - 28: 0,24 l/ha

Læs mere om Legacy - klik her

 

Update i raps

Spildkorn i vinterraps

Denne film fra maj 2020 viser klart forskellen mellem en parcel uden en bekæmpelse af spildkorn. Den høje parcel er sprøjtet med Agil i august-september.

0,3 l/ha Agil til både byg, hvede,rug og havre.

Kontakt Lars Kruse Andersen - Account Manager Denmark & Sweden E-mail adresse: lars.andersen@adama.com Telefon:+45 51 24 90 70

Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 2 01 86 01 7