Gå til hovedindhold
Kontakt og Goltix banner billede

Update i roemarken 2021

Ukrudt i roer med Kontakt og Goltix
Kontakt og Goltix banner billede

Ukrudt i roemarken med Kontakt

Artikel om Kontakt fra Landbrug Øst

I den kommende sukkerroesæson sk
al mange roedyrkere lægge en ny plan for ukrudtsbekæmpelse i roemarken.

Betanal Power har været udfaset og vil ikke længere kunne anvendes i 2021, fortæller Lars Kruse Andersen fra Adama.

Faktisk skal man som roedyrker tænke godt 15 år tilbage og genopfriske de ukrudtsstrategier, som man brugte før Betanal Power kom frem.
Aktivstoffet phenmediphan i Betanal vil dog stadig kunne anvendes med en maksimal tilførsel på 960 g/ha årligt.

Fra Adama har vi en højkoncentreret formulering af phenmediphan i form af Kontakt 320 SC, der med 320 g/l indeholder dobbelt så meget aktivstof som almindelig Betanal, fortæller Lars Kruse Andersen.

Man kan således nøjes med halv dosering med Kontakt 320 SC i forhold til almindelig Betanal.

Kendte produkter:
Indtil nu har Betanal Power givet ekstra muligheder for at slå ukrudt ned.

Det var ofte, hvis der var brug for lidt brandslukning med ukrudt, der ikke helt var blevet bekæmpet. Men uden Betanal Power skal ukrudtet fremover klares indenfor den maksimale årlige tilførsel på 960 g aktivstof per hektar sammen med de velkendte Kontakt-, Goltix-, Safari- og Nortron-produkter, påpeger Lars Kruse Andersen.

Lars Kruse Andersen vil derfor lægge bund i ukrudtsbekæmpelsen allerede før fremspiring af roerne med et clomazone-produkt.

Så er man godt i gang og på forkant med ukrudtsbekæmpelsen i roerne.

Vigtigst er tidlig sprøjtning
Derefter er det hans generelle anbefaling at sprøjte ekstra tidligt med roe-herbiciderne – tidligere end mange hidtil har haft planlagt.
- Første ukrudtssprøjtning vil typisk være 0,75 – 1,25 l/ha Goltix blandet med 0,75 l/ha Kontakt 320 SC plus olie.

Og Nortron eller Safari alt efter ukrudtssammensætning. Goltix lægger nemlig en fænomenal god film på jordoverfladen, så nyspirende ukrudt rammer denne film, når de bryder op gennem jorden.

De næste to til tre bladmiddel-sprøjtninger vil være variationer af den første afhængig af ukrudtsfloraen på de enkelte marker.

Men vigtigst er, at man hellere komme for tidligt ud end for sent. Ryk generelt ukrudtssprøjtningerne to til tre dage frem – også selv om ikke meget ukrudt er fremspiret, understreger Lars Kruse Andersen.

Forfatter:
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Faktaboks:
Ny ukrudtsstrategi i roer

Kontakt 320 SC er dobbelt så koncentreret phenmediphan som Betanal
1. Efter såning og før fremspiring: 0,15 l/ha Kalif 360 CS (clomazone)
2. Ved ukrudt på kimbladsstadiet: 0,75 l/ha Kontakt 320 SC + 1,0 l/ha Goltix SC 700 + 0,2l/ha Nortron + olie
3. Nyt ukrudt med kimblade: 0,75 l/ha Kontakt 320 SC + 1,0 l/ha Goltix SC 700 + 0,2 l/ha Nortron + olie
4. Nyt ukrudt med kimblade: 0,75 l/ha Kontakt 320 SC + 1,0 l/ha Goltix SC 700 + 0,2 l/ha Nortron + 15 g/ha Safari + olie

Med ovenstående er der stadig plads til at bruge yderligere 0,75 l/ha Kontakt 320 SC samt 0,75 l/ha Goltix 700 SC i en opfølgende sprøjtning eller alternativt øge doseringen i de øvrige sprøjtninger.

Hvad er Kontakt 320 SC
● Aktivstoffet phenmedipham er et kontaktmiddel, der virker på planternes grønne overjordiske dele.
● Der er ingen optagelse via rødderne.
● Phenmedipham blokerer fotosyntesen i følsomme planter, så bladene afbleges. Først mellem nerver og fra bladrand og senere over hele bladet, hvorefter planten til sidst visner bort.
● Aktivstoffet i Kontakt 320 SC er kendetegnet ved en bred virkning overfor mange ukrudtsarter i de godkendte afgrøder.
● Maksimalt 960 g phenmedipham pr ha pr år fra samtlige ukrudtsmidler. Der kan maksimalt anvendes 3,0 l/ha Kontakt 320 SC totalt pr. dyrkningssæson.
● Ved behandling med Kontakt 320 SC tilsættes altid olie ved temperaturer under 20°C

Kontakt Lars Kruse Andersen - Account Manager Denmark & Sweden E-mail adresse: lars.andersen@adama.com Telefon:+45 51 24 90 70

Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 2 01 86 01 7