Gå til hovedindhold
Raps i knop billede

Update om Mavrik marts 2022

Hold øje med skadedyr i rapsen

Mavrik mod glimmerbøsser - dosering 0,2 - 0,225 l/ha
Raps i knop billede

NB! Restlagre af Mavrik VITA må lovligt anvendes indtil 15-06-2022, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Produktet er helt det samme i Mavrik - men benævnelsen VITA må ikke bruges mere, idet VITA på latin betyder betyder liv, hvilket set i forhold til et skadedyrsmiddel, hvor man gerne vil slå noget ihjel, kan være misvisende. Men som sagt det er nøjagtig det samme indhold af aktivstof og mængde i den nye vare som i den gamle.

 

Hold øje med glimmerbøsser i vinterraps og tjek om skadetærsklen er nået.

Glimmerbøsser kan ses i knopperne når der er varme i vejret. Dosering af Mavrik mod glimmerbøsser er 0,2 - 0,225 l/ha

Mavrik er godkendt til anvendelse i korn, raps, og en række mindre afgrøder

Mavrik er et kontaktmiddel. Skadedyrenes nervesystem påvirkes hvilket slår skadedyrene ihjel. Mavrik er ikke giftigt for bier og må derfor anvendes i biernes flyvetid. Samtidig er det skånsomt overfor flere nytteinsekter som løbe- og rovbiller, snyltehveps og voksne mariehøns.

Ved behandling - Vær opmærksom på:

  • Regnfast efter 2 timer
  • Ved blanding med bor tilsæt altid Mavrik først og sørg for god omrøring

Se hvor og hvordan Mavrik kan anvendes: klik her for at komme til produktsiden

Pas på de midler der er til rådighed

Stadig færre aktivstoffer

Udviklingen går i retning af, at der bliver stadig færre aktivstoffer med forskellige virkemekanismer til rådighed inden for insektmidlerne. Derfor er det væsentligt at bruge skadetærsklerne som rettesnor for en indsats. Det er nemlig også sådan, at jo oftere, et middel benyttes, jo større risiko er der for at opbygge resistens hos de skadedyr, der skal bekæmpes.

Når du behandler for skadedyr er det vigtigt være opmærksom på følgende:

• Brug kun et middel en enkelt gang pr. sæson, mod samme skadedyr i samme mark, for at undgå udvikling af resistens

• Bland ikke forskellige skadedyrsmidler- men skift mellem midler med forskellige virkningsmekanismer

• Anvend altid skadetærskler når du vurderer behov for behandling

• Vurdér altid vejret. Hvis der er mange glimmerbøsser nu-og-her i varmt vejr, men der er køligt vejr på vej, kan vejrskiftet i sig selv være en effektiv bekæmpelse

 

Plantetal betyder meget for skadetærsklen

Det er blevet langt mere almindeligt at vælge et lavt plantetal i vinterraps - mange satser på at ”nøjes med” 15-20 planter pr. kvadratmeter.

Når der kun er få planter pr. kvadratmeter, kommer en væsentlig større andel af udbyttet fra sideskuddene fremfor fra hovedskuddet. Typisk vil få rapsplanter pr. kvadratmeter betyde, at kun cirka 15 procent af udbyttet stammer fra hovedskuddet, mens de resterende cirka 85 procent stammer fra sideskuddene. Rapsplanterne vil i langt højere grad kunne kompensere for angreb af glimmerbøsser end i en situation, hvor hovedskuddet leverer størstedelen af udbyttet.

Med andre ord bliver skadetærsklen for angreb af glimmerbøsser højere jo færre planter, der er pr. kvadratmeter.

 

 

Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 2 01 86 01 7