Raps i knop billede

Update i marken- Maj 2021

Selvom vinteren har været langtrukken med meget nattefrost i april, har der alligevel været glimmerbøsser i mange rapsmarker.
Raps i knop billede

Det er vigtigt at holde nøje øje med afgrøderne, og ud fra iagttagelser af angreb, skadetærskler og det aktuelle vejr, at bestemme, hvorvidt der er brug for at bekæmpe skadedyrene.

Det er vigtigt være opmærksom på følgende:

• Brug kun et middel en enkelt gang pr. sæson, mod samme skadedyr i samme mark, for at undgå udvikling af resistens

• Bland ikke forskellige insektmidler - men skift mellem midler med forskellige virkemekanismer

• Anvend altid skadetærskler

• Vurdér altid vejret. Hvis der er mange glimmerbøsser nu-og-her i varmt vejr, men der er køligt vejr på vej, kan vejrskiftet i sig selv være en effektiv bekæmpelse

Plantetal betyder meget for skadetærsklen
Det er blevet langt mere almindeligt at vælge et lavt plantetal i vinterraps - mange satser på at ”nøjes med” 15-20 planter pr. kvadratmeter.

Når der kun er få planter pr. kvadratmeter, kommer en væsentlig større andel af udbyttet fra sideskuddene fremfor fra hovedskuddet. Typisk vil få rapsplanter pr. kvadratmeter betyde, at kun cirka 15 procent af udbyttet stammer fra hovedskuddet, mens de resterende cirka 85 procent stammer fra sideskuddene. Rapsplanterne vil i langt højere grad kunne kompensere for angreb af glimmerbøsser end i en situation, hvor hovedskuddet leverer størstedelen af udbyttet.

Med andre ord bliver skadetærsklen for angreb af glimmerbøsser højere jo færre planter, der er pr. kvadratmeter.

Stadig færre aktivstoffer
Udviklingen går i retning af, at der bliver stadig færre aktivstoffer med forskellige virkemekanismer til rådighed inden for insektmidlerne. Derfor er det væsentligt at bruge skadetærsklerne som rettesnor for en indsats. Det er nemlig også sådan, at jo oftere, et middel benyttes, jo større risiko er der for at opbygge resistens hos de skadedyr, der skal bekæmpes.

Så brug midlerne med omtanke.

Pas på knoldbægersvampen

Under blomstring er der risiko for at knoldbægersvampen udvikler sig, når kronbladene falder af og lægger sig i bladfæstet, hvor de sidder fast og kan give næring til svampens videre udvikling.

Foretag en forebyggende sprøjtning med et fungicid i stadie 65, fuld blomst, dvs. når de første kronblade falder af.

Se filmen hvor Lars Kruse beskriver og demonstrerer problemet:

Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 2 01 86 01 7

Kontakt Lars Kruse Andersen - Account Manager Denmark & Sweden E-mail adresse: lars.andersen@adama.com Telefon:+45 51 24 90 70