Gå til hovedindhold

Agronomy Support Manager

Generel beskrivelse om jobbet

Du håndterer den tekniske og kommercielle support til det lokale marked samt understøtter den overordnede nordiske kommercielle plan og P&L (profit & loss).

Du kommer til at arbejde i et teambaseret miljø og have en nøglerolle i det nordiske team og har ligeledes direkte adgang til back-office supportfunktionerne i Holland, herunder vores centrale ledelse. Du arbejder i en flad organisation, som er meget "hands on" - og vi kan lide at få tingene gjort på en enkel, direkte måde med en masse passion og godt humør! 

Dine ansvarsområder

 • At give kunder, lokale rådgivningsvirksomheder og landmænd teknisk support og vejledning om vores produkter
 • Demonstration af produkter ved generelle udstillinger, markvandringer, landmandsudstillinger samt afholdelse af tekniske træninger og præsentationer for distributørers produktkonsulenter,  salgspersonale og lokale planteavlsrådgivere
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af produkt markforsøg (officielle forsøg såvel som demonstrationsforsøg)
 • Håndtering og rapportering af reklamationer fra vores kunder samt landmænd
 • Dit geografiske support område er Jylland og Fyn
 • Supportere og levere teknisk input til vores Campaign Manager samt Digital Marketing supportfunktion
 • Aktiv deltagelse med vores lokale team i kommercielle forretningsmøder med vores nøglekunder (kan undertiden være inklusive møder i de andre Nordisk lande)
 • Understøtte nye forretningsplaner for de lokale markeder
 • Aktiv deltagelse i vores 5-års planlægning (marked, produkter og afgrødeudvikling)

Vore krav til dig

Uddannelse og erfaring:

 • Vi forestiller os, at du har en relevant kommerciel og landbrugsrelateret uddannelse
 • Du har mindst 3 års erfaring på markedet for plantebeskyttelsesmidler og du besidder derigennem en solid erfaring indenfor dette marked samt den generelle udvikling indenfor landbrug
 • Du taler og forstår et godt engelsk – som er hovedsproget i vort firma
 • Du har mulighed og villighed til at rejse med overnatninger

Viden og færdigheder:

 • Du har stærke personlige kommunikations-, og forhandlingsevner, herunder evnen til at opbygge effektive arbejdsrelationer. Ligeledes besidder du evnen til at lytte til markedet og vores kunder
 • Du er ”selvkørende” og har en stærk indstilling og gejst, med evnen til både at arbejde på egen hånd såvel som i et team
 • Du har et godt og aktuelt kendskab til udviklingen inden for markedet for plantebeskyttelsesmidler
 • Evnen til at opfange signaler om markedsudvikling og muligheder samt ”omsætte” dem til værdifuld information til intern og ekstern brug, er en naturlig del af dig
 • Som person er du også resultatorienteret og besidder en ukuelig passion for at få succes
 • Du besidder en god solid erfaring inden for moderne computerteknologi (Excel/Word) herunder præsentationstekniske færdigheder (PowerPoint) samt god solid viden om digitale kommunikationsværktøjer

Du refererer til

Agronomy Support Manager funktionen refererer til Area manager.

Du arbejder ud fra

Hjemmekontor i Danmark (Jylland eller Fyn er at foretrække).

Vi tilbyder

 • En attraktiv ansættelsespakke, inklusive konkurrencedygtig grundløn, målbaseret bonussystem, pension, firmabil (leasing), mobiltelefon, bærbar computer og alle nødvendige værktøjer til dit hjemmekontor
 • En flad og uformel organisation med stor frihed inden for de nødvendige rammer
 • Adgang til al nødvendig information – kommercielt, økonomisk og teknisk - for at udføre dit job.
 • Gode karrieremuligheder nationalt og internationalt.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Area Manager Sonny Jensen på mobil +45 2125 9027 eller e-mail: sonny.jensen@adama.com

Send din ansøgning til

Du bedes sende din ansøgning samt CV, på engelsk, til ADAMA Northern Europe b.v. på e-mail: claudia.prinsen@adama.com att Claudia Prinsen, People Manager