Gå til hovedindhold
Billede af hånd med kornaks

Bæredygtighed og bio produkter

ADAMA går ind for en mere bæredygtig fremtid

Biologiske midler – hvad er det?

Biologiske midler fra ADAMA

Hvad er egentlig biologiske midler? Hvilke fordele vil det betyde for landmanden? Hvad forstår man ved biologiske midler og biokontrol? og hvordan definerer man disse begreber i forhold til anvendelse? Disse spørgsmål vil vi forsøge at svare på her. Vi ønsker også at analysere spørgsmålet om hvilke produkter der kunne give en økonomiske gevinst i forhold til forsøg og virkning i praksis. 

Under begrebet biologiske midler bliver et segment defineret som en række løsninger af natuligt forekommende stoffer fra planteekstrakt, mikroorganismer eller andre hjælpestoffer. Ved anvendelse i landbruget bliver disse stoffer opdelt i grupper alt efter deres virkning. Det kan enten være som en bio-stimulans eller som bio-kontrol! 

De forventede effekter ved brugen af bio-stimulanser og bio-kontrol skal opdeles i to grupper. Når vi taler om effekter fra biostimulanter taler vi om virksomme stoffer eller mikroorganismer, der giver planter en forbedret evne eller højere tolerance til at modstå stress. 

Det kan være i form af eksempelvis tørkestress, kulde, varmestress, disse egenskaber bliver ofte benævnt som ”Abiotiske stress egenskaber” og kan give planten en større tolerence mod de udefrakommende faktorer, som i sidste ende resulterer i et bedre vækstforløb, for planten.

Når vi taler effekter fra biokontrol forventer vi effekter på plantesygdomme, bakterier, nematoder eller sårgar effekter mod ukrudt. Men i modsætning til syntetisk/kemisk fremstillet planteværn, kommer disse stoffer fra naturlige kilder.