Gå til hovedindhold
Fungicider

Folpan 500 SC

Multi-site resistens bryder for kontrol af en bred vifte af svampesygdomme

Billede af Folpan 5 l dunk

Vores løsning

 • Folpan 500 SC tilhører gruppen af kontaktmidler der har forskellige virkemekanismer i svampen. Folpan 500 SC virker ved at reducere elektrontransporten i mitokondrierne samt celledelingen og udvikling af nye svampesporer.
 • Folpan 500 SC har en beskyttende translaminær virkning på bladene og skal benyttes med henblik på at forhindre indtrængning af svampesporer.
 • Virkningen fremmes af en høj luftfugtighed, en temperatur på omkring 20°C og 2-3 timers tørvejr efter udsprøjtningen.
 • Virkningstiden afhænger af sygdomstype, smittetrykket, de klimatiske forhold og tilvæksten i afgrøden. Man kan normalt regne med en virkningstid på 3-4 uger ved en normal dosering på 1,5 liter pr. ha. Morgenbehandling foretrækkes frem for en aftenbehandling.
 • Folpan 500 SC er meget skånsom overfor korn, og giver normalt ikke anledning til svidninger af blade og bladspidser. Sprøjt dog ikke under ekstreme vejrbetingelser (varme, tørke, stærk solskin).
 • Folpan 500 SC kan alene forventes at give moderate effekter på de angivne sygdomme. Derfor bør Folpan 500 SC oftest anvendes i blanding med andre svampemidler for at styrke efffekten.
 • Folpan 500 SC's styrke ligger i, at midlet i kombination med f.eks triazoler kan medvirke til at stoppe eller mindske resistensopbygningen overfor specifkke skadegørere

 

Hvor kan det anvendes

Vårbyg

Skadegøre

 • Bygrust
 • Meldug
 • Skolplet
 • Ramularia

Dosering l/ha :0,75 – 1,5

Vækststadium: 30 - 59

Vinterbyg

Skadegøre

 • Bygrust
 • Meldug
 • Skolplet
 • Ramularia

Dosering l/ha :0,75 – 1,5
Vækststadium: 30 - 59

Vårhvede

Skadegøre : Septoria/ hvedegråplet
Dosering : l/ha 0,75 – 1,5
Vækststadium : 30 - 59

Vinterhvede

Skadegøre : Septoria/ hvedegråplet
Dosering : l/ha 0,75 – 1,5
Vækststadium : 30 - 59