Gå til hovedindhold
Herbicider

Agil 100 EC

Sikker bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt.

Agil dunk 5L

Vores løsning

Agil 100 EC giver hurtig og sikker virkning over for spildkorn og græsukrudt og kan nemt justeres i dosering efter ukrudtets art og størrelse. Giver hurtig synlig effekt ved bekæmpelse af især spildkorn.

  • Stærk på spildkorn og græsukrudt
  • Regnfast efter en time
  • Bred anvendelse i mange afgrøder

Godkendelse
Agil 100 EC er godkendt til anvendelse i bederoer, raps, kartofler samt ærter.

Der er desuden givet off-label godkendelse/godkendelse til mindre anvendelse i forbindelse med frøavl i rødsvingel, engrapgræs, stivbladet svingel, strandsvingel, alm. rajgræs, havefrø og spinat. Der er også off-label godkendelse/godkendelse til mindre anvendelse i pil, poppel, nordmannsgran. For specifikke informationer vedr. mindre anvendelse – se link til middeldatasen. Agil 100 EC - Produktoplysninger - Middeldatabasen

Virkemåde 
Agil 100 EC er et systemisk herbicid der virker ved optag gennem bladene og transporteres til plantens vækstpunkter med saftstrømmen, herunder til de underjordiske udløbere hos kvik. Agil 100 EC blokerer for celledelingen i følsomme planter hvorimod afgrøden ikke bliver påvirket af aktivstoffet. Væksten i de følsomme planter standser forholdsvis kort tid efter behandling og synlig effekt i form af gul- eller rødfarvning indtræffer 10-14 dage efter behandling for derefter af visne helt.

Vær opmærksom på følgende:

  • Bekæmp på ukrudtets 2-4 bladstadie
  • Anvend spredeklæbemiddel ved doseringer under 0,30 l/ha
  • Hold afstand til evt. andre herbicidsprøjtninger for at give bedst effekt på specielt græsukrudt. Genbehandling kan foretages efter ca. 7 dage
  • Agil 100 EC kan under dårlige vækstforhold give svidninger som kun har betydning for kontrollen af læggekartofler. Svidningerne har ingen betydning for hverken kvalitet eller udbytte i afgrøderne men anbefales derfor ikke i læggekartofler.

 

Hvor kan det anvendes

Bekæmpelse af kvik

accordion 1 image

Bekæmpelse af spildkorn, græsukrudt og flyvehavre

accordion 2 image