Gå til hovedindhold
Herbicider

Cleave

Bred effektivitet mod bredbladet ukrudt

Cleave dunk

Vores løsning

Dette produkt bekæmper:

Fuglegræs
Burresnerre
Ferskenpileurt
Kamille
Skræppe
Og mange andre

Vores løsning:

Bredbladet ukrudt kan hæmme din afgrøde, og dertil kommer, at de frø, der dannes, også kan give ukrudtsproblemer og reduktion i udbytte de kommende år. En enkelt anvendelse af et bredtvirkende middel mod bredbladet ukrudt i korn og græs kan løse dette problem.
Cleave udsprøjtes på en tør afgrøde under gunstige vækstbetingelser. Juster doseringshastigheden baseret på ukrudt og blandingspartner.
Cleave giver fleksibilitet til at vælge den optimale timing for ukrudtsbekæmpelse i både korn og græs, både tidligt og senere om foråret. Den systemiske virkemåde af de 2 aktivstoffer i Cleave gør det til et meget nyttigt produkt mod alle former for vanskelige ukrudtsarter.

- Bredt ukrudtsspektrum
- Kan bruges på både småt og større ukrudt
- Flydende SE-formulering til effektiv optagelse og hurtig virkning
- Regnfast efter1 time


Aktive ingredienser:
100 g / l fluroxypyr (= 144 g / l fluroxypyr - meptyl) + 2,5 g / l florasulam

Virkningsmåde fluroxypyr:

Fluroxypyr er en syntetisk auxin og tilhører gruppen af pyridin-carboxylsyrer. HRAC-koden er O. Risikoen for resistensdannelse er lav. Fluroxypyr optages af bladet og er en systemisk forbindelse, hvilket betyder, at den bliver fordelt i planten. Påfør når planterne er i god vækst. Anvendelse fortrinsvis over 10 grader, men mindst over 5 grader Celsius. Afhængigt af vejrforholdene, tager det 3-8 uger at se fuld effekt. Første symptomer (krøllede blade) er synlige efter 1-2 dage.

Virkemåde florasulam:

Florasulam tilhører triazolopyrimidinerne, en del af gruppen af ALS-hæmmere. ALS står for acetolactatsyntase. Effekten er baseret på hæmning af et enzym i dannelsen af aminosyrer i planten. HRAC-koden er B. For denne gruppe af produkter er der risiko for resistensudvikling. Alternering af modus-of-action i en afgrøde (og i rotation) mindsker risikoen for resistensudvikling. Florasulam er et bladherbicid med systemisk virkning. Anvendelse kan ske ved lavere temperaturer (mindst 5 grader Celsius). Ukrudtet viser blegning og hæmning af vækstpunkter som de første symptomer.

 

Hvor kan det anvendes

Korn

Vintersæd:

- begyndende buskning – til slutning af buskningsfasen (BBCH 20-29): 0,8 L / ha

- begyndende strækning – til 2. knæ synligt (BBCH 30-32): 1,2 L / ha

Vårsæd:

- begyndende buskning – til slutning af buskningsfasen (BBCH 20-29): 0,8 L / ha

- begyndende strækning – til 2. knæ synligt (BBCH 30-32): 1,0 L / ha

Frøgræs og græs til afgræsning

Frøgræs:

Begyndende buskning – til starten på udvikling af frø (BBCH 20-40): 1,5 L / ha

- Indtil høst (PHI, seneste tidspunkt for sprøjtning): 14 dage før høst

Eng / græs:

- begyndende buskning – til starten på udvikling af frø (BBCH 20-40): 1,5 L / ha

- Fra sprøjtning til slåning : 14 dage