Gå til hovedindhold
Herbicider

Glypper

Midlet har systemisk virkning. Resistensklasse G

Billede af Glypper 20 l dunk

Vores løsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer samt stødbehandling. Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

 

Hvor kan det anvendes

Frugttræer

3,0-6,0 L/ha - se mere på etiketten

Græs

4,0 L/ha - se mere på etiketten

Havre

Se etiketten

Hestebønner

Kvikbekæmpelse 3,0 L/ha

Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. ca. 10-14 dage før høst.10 dage

Nedvisning 4,0 L/ha

Korn

Korn før høst

Korn til udsæd må ikke behandles.

Kvikmængde <25 skud/m2

Kvikmængde >25 skud/m22,0 L/ha3,0 L/ha

 

Se etiketten

Sennep

Se etikken

Triticale

Se etiketten

Udyrkede arealer

Græsser  og tokimbladet ukrudt. 0,2-0,3 L pr. 10-15 L vand for  500 m

Vårsæd

 Se etiketten

Raps

Raps før høst Nedvisning 3,0 L/ha

Ærter

Kvikbekæmpelse 2,0-3,0 L/ha

Behandles når 70-75 % af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Dvs. når ærterne fra de øverste bælge kan deles med fingerene.

Vandindhold <30%.10 dage

Nedvisning 4,0 L/ha