Glypper

Midlet har systemisk virkning. Resistensklasse G

Foto af Glypper dunk

Vores løsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer samt stødbehandling. Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Frugttræer

Græs

Havre

Hestebønner

Korn

Sennep

Triticale

Udyrkede arealer

Vårbyg

Vårhvede

Vårraps

Vårsæd

Vinterbyg

Vinterhvede

Vinterraps

Vinterrug

Vintersæd

Ærter

Aktivstof

Glyphosat 360 g/l