Gå til hovedindhold
Herbicider

Goltix SC 700

Sikker ukrudtsbekæmpelse i bederoer

Goltix ny etiket

Vores løsning

Goltix SC 700 giver god effekt og sikkerhed i ukrudtsbekæmpelsen samt sikrer imod sent fremspirende ukrudtsarter.

  • God langtidsvirkning
  • Afgrødesikkert
  • Fleksibel i anvendelse og dosering

Godkendelse
Goltix SC 700 er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Virkningsmåde
Goltix SC 700 anvendes på nyfremspiret ukrudt og virker da som både jord- og bladmiddel. Der opnås god virkning over for de fleste frøukrudtsarter og i særdeleshed overfor hvidmelet gåsefod, spildraps, sort natskygge, kamille og pileurter. Det er vigtigt for at opnå den bedste og bredeste effekt, at der sprøjtes på ukrudtsplanternes kimbladstadie. Ikke rettidig udført sprøjtning medfører for store ukrudtsplanter og derfor usikker virkning. Goltix SC 700 udsprøjtet som jordmiddel har en god langtidsvirkning og sikrer især mod sent fremspirende ukrudtsarter som eksempelvis sort natskygge og hvidmelet gåsefod. Der er ingen virkning mod kvik, tidsler og andet rodukrudt, når fremspiringen sker fra roden.

Vær opmærksom på følgende:

 

  • Svidningsrisiko ved stor forskel på dag- og nattemperatur
  • Græsukrudt hæmmes af Goltix SC 700 hvorefter græsukrudt bekæmpes efter 7-10 dage efter behandling med Goltix SC 700
  • Omsåning kun med roer. Efter pløjning kan der dyrkes kartofler, majs eller hestebønner

 

 

Hvor kan det anvendes

Bederoer

Dosering: Anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer med maksimalt 3,0 l/ha pr.år (3 x 1,0 l/ha pr.år eller 4 x 0,75 l/ha pr.år)

For at opnå en god effekt imod ukrudtet er det ofte nødvendigt at gentage behandlingerne med Goltix SC 700. Det er muligt at ukrudtsbehandle med Goltix SC 700 4 gange i løbet af en vækstsæson for at give roerne den bedste start.

For at sikre en god optagelse af Goltix SC 700 er det vigtigt at tilsætte olie til tankblandingen. Der bør dog ikke tilsættes olie til tankblandingen når temperaturen på udsprøjtningstidspunktet er over 20°C.

Sukkerroer

Dosering: Anvendes til ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer med maksimalt 3,0 l/ha pr.år (3 x 1,0 l/ha pr.år eller 4 x 0,75 l/ha pr.år)


For at opnå en god effekt imod ukrudtet er det ofte nødvendigt at gentage behandlingerne med Goltix SC 700. Det er muligt at ukrudtsbehandle med Goltix SC 700 4 gange i løbet af en vækstsæson for at give roerne den bedste start.

For at sikre en god optagelse af Goltix SC 700 er det vigtigt at tilsætte olie til tankblandingen. Der bør dog ikke tilsættes olie til tankblandingen når temperaturen på udsprøjtningstidspunktet er over 20°C.