Gå til hovedindhold
Herbicider

Kontakt 320 SC

Sikker ukrudtsbekæmpelse i roer, rødbeder og jordbær.

Kontakt dunk med ny etiket

Vores løsning

Kontakt 320 SC giver sikker ukrudtsbekæmpelse i afgrøden

  • Højkoncentreret produkt
  • Afgrødesikker
  • Kan blandes med øvrige ukrudtsmidler

Kontakt 320 SC er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder og jordbær. For afgrødespecifik anvendelse se nedenstående vedrørende afgrøder.

Aktivstoffet i Kontakt 320 SC (phenmedipham) er et kontaktmiddel, der virker på planternes grønne overjordiske dele. Der er ingen optagelse via rødderne. Phenmedipham blokerer fotosyntesen i følsomme planter således, at bladene afbleges, først mellem nerver og fra bladrand, og senere over hele bladet, hvorefter planten til sidst visner bort. Aktivstoffet i Kontakt 320 SC er kendetegnet ved en bred virkning overfor mange ukrudtsarter i de godkendte afgrøder.

Vær opmærksom på:

  • Behandling af kvik bør først ske, når kvikplanterne har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne.
  • Ved temperaturer over 20°C tilsættes ikke olie til tankblandingen
  • Maksimalt 960 g phenmedipham pr ha pr år fra samtlige ukrudtsmidler

 

Hvor kan det anvendes

Roer

Kontakt 320 SC kan anvendes 1 gang eller som et sprøjteprogram bestående af op til 4 behandlinger, hvor Kontakt 320 SC udbringes i tankblanding med andre herbicider. Der kan maksimalt anvendes 3,0 l/ha totalt pr. dyrkningssæson. 1. behandling udføres på ukrudtets kimbladsstadie, og de efterfølgende behandlinger udføres på nyfremspiret ukrudt. Doseringen tilpasses ukrudtsflora, ukrudtets udviklingstrin og blandingspartnere. Ved behandling med Kontakt 320 SC tilsættes altid olie ved temperaturer under 20°C. Må ikke anvendes senere end 90 dage før optagning.

Jordbær

Kontakt 320 SC kan anvendes i sidste halvdel af april og frem til 1. maj eller efter bærplukning. Der anvendes 2 behandlinger med 1,0 l/ha Kontakt per gang eller en behandling med 1,5 l/ha. Ukrudtsbekæmpelsen skal ske før 1. maj og senest 35 dage før høst, eller efter bærplukning. Der bør kun sprøjtes på veletablerede planter. Behandlingen bør kun finde sted i perioder med temperaturer over 10-12°C uden risiko for efterfølgende nattefrost. I nye jordbærsorter, hvor tolerancen ikke kendes, anbefales det at prøvebehandle et mindre areal inden hele arealet behandles. Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Rødbeder

Dosering og behandlingstidspunkter som for roer. Rødbederne skal på behandlingstidspunktet have udviklet 2 blivende blade. Husk det kun er Kontakt 320 SC som må anvendes til ukrudtsbehandling i rødbederne. Behandling bør kun finde sted på veletablerede planter og kun i perioder med temperaturer over 10-12°C uden udsigt til nattefrost de efterfølgende dage. Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.