Gå til hovedindhold
Herbicider

Nicanor SG

Midlet har systemisk virkning.

Nicanor SG 100 ml flaske

Vores løsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. Må ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandlingen.


Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt, men kan anvendes med god virkning, indtil fanebladet bliver synlig i vinterhvede og vinterrug - stadie 37.
I byg må Nicanor 20 SG ikke anvendes efter begyndende strækning - stadie 30.

Hvor kan det anvendes

Vintersæd

VINTERSÆD 

Vinterhvede,  triticale,  vinterrug  og  vinterbyg*: 

Stedmoderblomst,  flerfarvet  ærenpris,  storkronet  ærenpris,  lugtløs  kamile,  alm.  fuglegræs,  spildraps,  hanekro,  hyrdetaske,  alm. pengeurt,  rød  tvetand,  korn  valmue  og  andre  ukrudtsarter nævnt  under  “Effektiv  virkning”. Forår: Behandling  foretages  bedst  i  det  tidlige  forår,  når  væksten  er begyndt,  men kan  anvendes  med god virkning,  indtil  fanebladet  bliver  synligt  i  vinterhvede  og  vinterrug  -  stadie  37.  I  vinterbyg  må NICANOR®20 SG ikke anvendes efter begyndende strækning  -  stadie  30.

Ukrudt  0-4  løvblade  (opfølgning  af  efterårsbekæmpelse): Dosering: 10  – 15 g NICANOR®20 SG pr. ha. Ukrudt   0- 4  løvblade  (ingen  efterårsbekæmpelse): Dosering: 15  – 20 g NICANOR®20 SG pr. ha. Ukrudt  >  4  løvblade  og/eler  dominerende  agerstedmoder blomst  og  flerfarvet/storkronet  ærenpris : Dosering: 20  – 30 g NICANOR®20 SG pr. ha.

Vårsæd

Agerstedmoderblomst,  hanekro,  lugtløs  kamille  og  andre ukrudtsarter  nævnt  under  “Effektiv  virkning”. Behandling  foretages  på  fugtig  jord  og  saftspændte  ukrudtsplanter  med  kimblade  -  4  løvblade. Dosering: 15  – 20 g NICANOR®20 SG pr. ha.

Højeste  dosering  ved  mange  agerstedmoderblomster  og flerfar-vet/storkronet  ærenpris. Gul  okseøje: Behandling  foretages  på  fugtig  jord  med  saftspændte  ukrudtsplanter  med  kimblade  -  4  løvblade. Dosering:  15  –  20 g NICANOR®20 SG + 0,5 l BRIOTRIL®CM pr.  ha.

Tilsætning  af  0,05% sprede- / klæbemiddel kan med fordel er statte Briotril® CM,  til  bekæmpelse  af  gul okseøje,  især  under tørre  forhold  med  voks  på  bladene.    En  god  bekæmpelse  forudsætter,  at bekæmpelsen  udføres  tidligt  på  småt  ukrudt  med op til  2  blade  og  optimale  sprøjteforhold.  Der  kan ikke  forventes  bekæmpelse af hvidmelet gåsefod. I vårsæd må NICANOR 20 SG ikke anvendes efter begyndende  strækning  -  stadie  30