Gå til hovedindhold
Herbicider

Topik EC

God bladoptagelse giver bedre virkning

Billede af Topik 5l dunk

Vores løsning

Topik® EC indeholder aktivstoffet clodinafop-propargyl samt en såkaldt "safener", der er med til at sikre, at der ikke sker nogen skade på afgrøden.

Aktivstoffet i Topik® EC optages gennem græsukrudtets blade og en tilsætning af penetreringsolie er med til at sikre en bedre bladoptagelse - og dermed en bedre virkning. Derfor bør man ved behandling med Topik® EC tilsætte 0,5 liter olie pr. ha. (f.eks. super olie (33-E olie).

Topik® EC er systemisk, og virkningshastigheden afhænger af de aktuelle vejrforhold.

 

Hvor kan det anvendes

Hvede, rug og triticale

EFTERÅR

BBCH 11-13 minus i byg

0,2 l/ha mod flyvehavre, alm. rapgræs, agerrævehale, vindaks, alm. rajgræs, italiensk rajgræs.

Bedste behandlingstidspunkt for vindaks, alm. rajgræs og italiensk rajgræs er om efteråret i ukrudtets 1‐3 bladsstadium (BBCH 11‐13). Anvend 0,2 l/ha Topik® + 0,5 l/ha penetreringsolie (Super olie, 33‐E olie, Renol el.lign.).

FORÅR

BBCH 13‐39 minus i byg

Vår‐ og vinterhvede, triticale og rug.

0,4 l/ha mod Flyvehavre, alm. rapgræs, agerrævehale ,vindaks, alm. rajgræs og italiensk rajgræs

Bedste behandlingstidspunkt for flyvehavre, alm. rapgræs, agerrævehale er om foråret fra ukrudtets 3 bladsstadium til slutningen af buskningsperioden. Der kan dog opnås god effekt helt frem til fanebladet er fuld synlig (BBCH 39). Anvend 0,3‐0,4 l/ha Topik® + 0,5 l/ha penetreringsolie (Super olie, 33‐E olie, Renol el.lign.).