Gå til hovedindhold
Herbicider

Trimmer SG

Midlet har systemisk virkning

Trimmer SG flaske billede

Vores løsning

Trimmer® SG er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i korn med eller uden udlæg af frøgræs. Frøgræsarter: Alm. og italiensk rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs.

Trimmer® SG optages hurtigt gennem bladene. Selv om der går 1-3 uger, før der er synlig effekt på ukrudtet i form af gule/sorte, senere døde hjerteskud, er væksten standset på få timer.

 

Hvor kan det anvendes

Frøgræs

Frøgræs efter høst - Efterår - 7,5 g Trimmer® SG

Rajgræs udlagt i renbestand efter høst Efterår, udlæg 2-3 blade 7,5 g Trimmer® SG

Korn

Vintersæd, inkl. med udlæg til foder og grønne marker
Efterår, BBCH >11 7,5 g Trimmer® SG
Forår, BBCH 12-29 13,5 Trimmer® SG
Forår, BBCH 30-39 15,0 g Trimmer® SG
Vårsæd, inkl. med udlæg til foder og grønne marker BBCH 12-2710,0 g Trimmer® SG BBCH 28-39 15,0 g Trimmer® SG

Korn med udlæg af frøgræs - Udlæg 2-3 blade 7,5 g Trimmer® SG