Gå til hovedindhold
Herbicider

Taifun

Taifun® anvendes til ukrudtsbekæmpelse før og efter etablering af flere afgrøder, herunder kartofler og sukkerroer.

Billede af Taifun 20 l dunk

Vores løsning

Taifun® anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt i korn, græs, raps, sennep, rybs og hør, ærter, hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-, planteskole- og skov- kulturer, samt på brakmarker. Taifun® anvendes til ukrudtsbekæmpelse før og efter etablering af flere afgrøder, herunder kartofler og sukkerroer. Taifun® må ikke anvendes i afgrøder til frø og såsæd. Produktet virker ved, at det optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten inklusiv rodsystemet. Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt og jorden kan bearbejdes og tilplantes. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.

Anvendelse

Udsprøjtning af Taifun® skal foretages på tørre planter. Det er vigtigt for en god virkning, at ukrudtet har en god bladmasse og er i god vækst ved behandlingen. Temperatur på +15 grader, tilpas jordfugtighed, høj luftfugtighed og saftspændte planter vil sædvanligvis give det bedste resultat. Morgensprøjtning vil være bedst. Hvis Taifun® anvendes under andre forhold, må langsommere effekt forventes. Efter 6 timer er produktet optaget i planterne og regn vil herefter ikke påvirke effekten. Taifun® kan anvendes på alle jordtyper. Produktet bindes umiddelbart til jordens ler- og humusmateriale og inaktiveres ved kontakt med denne.

For mere infomation – Se etiketten.