Gå til hovedindhold
Herbicider

Tomahawk

Tomahawk bilede

Korn:
Tomahawk® 200 EC anvendes i vinter- og vårsæd fra det tidlige forår og frem til afgrødens stadie 45 – fanebladets bladskede opsvulmet. Behandlede arealer kan også høstes til grønkorn og helsæd. Tomahawk® 200 EC kan også anvendes i kornafgrøder med udlæg af græs, men ikke hvis udlægget indeholder kløver, lucerne eller andre bælgplanter. Ved bekæmpelse af burresnerre vil der kun være effekt på de planter, der er spiret frem på behandlingstidspunktet.
Fodermajs:
I fodermajs kan Tomahawk® 200 EC anvendes alene eller i blanding med andre ukrudtsmidler. Tomahawk® 200 EC anvendes når majsen har 3-6 blade (BBCH 13-16).
Græs:
Tomahawk® 200 EC anvendes især til bekæmpelse af skræpper, mælkebøtter, nælder og brandbæger i vedvarende græsarealer. Skræpper behandles, når de har nået deres fulde rosetstadium og stængeldannelsen er begyndt. Mælkebøtter behandles, når disse har nået deres fulde rosetstadium. Vår- og engbrandbæger behandles i det tidlige forår. Der kan være behov for at behandle arealerne efterfølgende på grund af en lang fremspringsperiode. Dette skal være med et andet ukrudtsmiddel, da Tomahawk® 200 EC kun må anvendes en gang årligt. Behandlede arealer må ikke afgræsses tidligere end 7 dage efter behandling.

Hvor kan det anvendes

Korn

Tomahawk® 200 EC anvendes i vinter- og vårsæd fra det tidlige forår og frem til afgrødens stadie 45 – fanebladets bladskede opsvulmet. Behandlede arealer kan også høstes til grønkorn og helsæd. Tomahawk® 200 EC kan også anvendes i kornafgrøder med udlæg af græs, men ikke hvis udlægget indeholder kløver, lucerne eller andre bælgplanter. Ved bekæmpelse af burresnerre vil der kun være effekt på de planter, der er spiret frem på behandlingstidspunktet.

Fodermajs

Fodermajs:
I fodermajs kan Tomahawk® 200 EC anvendes alene eller i blanding med andre ukrudtsmidler. Tomahawk® 200 EC anvendes når majsen har 3-6 blade (BBCH 13-16).

Græs

Tomahawk® 200 EC anvendes især til bekæmpelse af skræpper, mælkebøtter, nælder og brandbæger i vedvarende græsarealer. Skræpper behandles, når de har nået deres fulde rosetstadium og stængeldannelsen er begyndt. Mælkebøtter behandles, når disse har nået deres fulde rosetstadium. Vår- og engbrandbæger behandles i det tidlige forår. Der kan være behov for at behandle arealerne efterfølgende på grund af en lang fremspringsperiode. Dette skal være med et andet ukrudtsmiddel, da Tomahawk® 200 EC kun må anvendes en gang årligt. Behandlede arealer må ikke afgræsses tidligere end 7 dage efter behandling.