Gå til hovedindhold
Billede af Hans Jørgen Hansen i vinterhveden september

Kom godt i gang i kornet

HOLD DIN VINTERSÆD I GOD FORM MED EN REN START - August 2023

En behandling med Legacy 500 SC, lige efter såning lægger en dæmper på fremspiring af ukrudt i din vintersæd og giver din vintersæd et forspring mod tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Legacy 500 SC har specielt god virkning mod agerstedmoder, ærenpris, fuglegræs og tvetand, samt hæmmende virkning på enårig rapgræs og andet græsukrudt. Ved behandling med Legacy 550 SC danner Lecacy 500 SC en film på jordoverfladen der forhindrer nyt ukrudt i at fremspire når de vokser igennem filmen på jordoverfladen.
Billede af Hans Jørgen Hansen i vinterhveden september

 

Læs mere om Legacy - klik her

Link: https://www.adama.com/danmark/da/crop-protection/herbicides/legacy-500-sc

 

Der vil på mange arealer stadig være behov for at lave en opfølgende behandling, mod græsukrudt, når der er behandlet med Legacy 500 SC, efter såning, da denne løsning alene ikke er effektiv nok overfor de ”grove” græsukrudtsarter.

En tidlig indsats i efteråret med Topik EC giver god effekt på græsukrudt bl.a. mod rajgræs, agerrævehale, flyvehavre og alm.rapgræs. Topik EC er effektivt overfor græsukrudt i vår- og vinterhvede samt i vinterrug og triticale. Virkningsmekanismen i Topik EC er anderledes end de fleste andre græsukrudtsmidler, som anvendes i vintersæd. Det betyder, at der ved anvendelse af Topik EC i efteråret stadig er frit valg på de øvrige græsukrudtsmidler til foråret.

Kombiner midler og få bedre effekt på de grove græsser! 

Skulle vejret drille omkring tidspunktet for behandling af ukrudt i vintersæd anbefaler vi en kombination af 0,2 l/ha Topik EC + 0.5 l/ha Boxer EC + 0,35 l/ha Mateno Duo + 0.5 l/ha olie når kornet er i st.11 – 13 eller når køresporene netop er synlige.

Denne kombination af midler og virkningsmekanismer vil være særdeles effektivt mod græsukrudt som, vindaks,alm.rajgræs og italiensk rajgræs, agerrævehale og alm.rapgræs. Vurder altid bestanden af græsukrudt og læg en strategi der er tilpasset de givne forhold i marken. Topik EC + Olie kan dog også udbringes alene i stadie 11 – 13 hvis fremspiringen af græsukrudt er forsinket. Den bedste effekt opnås ofte når græskrudtet netop er fremspiret og står med et blad synligt. 

Læs mere om Topik EC her:

Link - https://www.adama.com/danmark/da/crop-protection/herbicides/topik-new

 

https://youtu.be/EisMHOPEONI

Se Hans Jørgen fortælle hvordan man bekæmper og kontrollere vanskelige græsser i vinterhvede:

 

FAKTA BOKS:

 

LEGACY 500 SC

Dosering i vintersæd:

Efterårsanvendelse stadie 00 - 28: 0,15 l/ha

Forårsanvendelse stadie 20 - 28: 0,24 l/ha

 

Klik her for at komme til Legacy produktsiden

 

TOPIK EC

Vår- og vinterhvede, rug, triticale efterår BBCH 11-13 = 0,2 l/ha

Vår- og vinterhvede, rug, triticale forår BBCH 13-39 = 0,4 l/ha

Alle behandlinger med Topik EC skal tilsættes 0,5 l/ha olie for at sikre optimal optagelse i ukrudtet og dermed den bedste effekt.

Den optimale effekt opnås ved 2 timers tørvejr efter behandling. Størstedelen af effekten er dog allerede sikret efter 30 minutter i tilfælde af, at der skulle komme en uventet regnbyge.

 

Klik her for at kommer til Topik prolduktsiden