Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική ενάντια στη δωροδοκία & Διαφθορά

Η ADAMA δεσμεύεται για τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα, με τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς με σκοπό την αποτροπή δημόσιας και ιδιωτικής δωροδοκίας και διεφθαρμένης συμπεριφοράς στον οργανισμό μας. Αυτή η πολιτική περιγράφει λεπτομερώς το νόημα και τις επιπτώσεις αυτών των δεσμεύσεων και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελεστούν.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους, διευθυντές, αξιωματούχους και όλα τα τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της ADAMA ή παρέχουν υπηρεσίες ή προμήθειες στην ADAMA.