Θρέψη

Ειδικά λιπάσματα - Ιχνοστοιχεία

trace_various_fertilizers

General Info

  • SOLARIS FLOW: Υγρά διαλύματα θρεπτικών στοιχείων υψηλής πυκνότητας

Ένα ιδιαιτέρως πυκνό, ρευστό NPK λίπασμα, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Οι υψηλής διαλυτότητας και αφομοιωσιμότητας πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν άμεση πρόσληψη των συστατικών του και πλήρη κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών σε αυτά. Ενδείκνυται για όλες τις καλλιέργειες και είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα στάδια των φυτών που απαιτείται υψηλή πρόσληψη αζώτου, φωσφόρου και καλίου καθώς και για την καταπολέμηση ενδεχόμενων τροφοπενιών των εν λόγω στοιχειών.
Είναι κατάλληλο τόσο για εφαρμογές μέσω υδρολίπανσης όσο και μέσω διαφυλλικών ψεκασμών.

Το SOLARIS FLOW μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εκτός αυτών με αλκαλική αντίδραση, παρόλα αυτά συστήνεται πριν από κάθε συνδυαστική εφαρμογή να προηγείται δοκιμή μικρής κλίμακας.

 

  • ALFA BORON

Υγρό σκεύασµα βορίου µε τη µορφή άλατος αιθανολαµίνης. Περιέχει βόριο 11% w/w

  • K-HUMATE 26

Συµπυκνωµένο υγρό βελτιωτικό εδάφους. Περιέχει χουµικό κάλιο 26% κ.ο.

  • MICROVIT EXCELSOR

Fe  EDDHA  6% 80% ORTO - ORTO

 

Προϊόντα

Διαθέσιμοι τύποι

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SOLARIS FLOW
Υγρά διαλύματα θρεπτικών στοιχείων υψηλής πυκνότητας
25-0-0+B+Zn+Cu (w/w)

Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20ltr,   Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr

  25-0-0+2MgO+TE (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20 ltr,  Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
  8-8-8+TE (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20 ltr,  Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
  7,5-26-7,5+TE (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20 ltr,  Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
  4-18-18+TE (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20 ltr,  Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
ALFA BORON Υγρό σκεύασµα βορίου µε τη µορφή άλατος αιθανολαµίνης. Περιέχει βόριο 11% w/w Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
K-HUMATE 26 Συµπυκνωµένο υγρό βελτιωτικό εδάφους. Περιέχει χουµικό κάλιο 26% κ.ο. Δοχείο 10 ltr, Φιάλη 1 ltr
MICROVIT EXCELSOR Fe  EDDHA  6% 80% ORTO - ORTO Κουτί 5 kg, Φακελάκι 50gr