Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θρέψη

Ειδικά λιπάσματα - Ιχνοστοιχεία

Υγρά λιπάσματα

trace_various_fertilizers

Γενικές πληροφορίες

  • SOLARIS FLOW: Υγρά διαλύματα θρεπτικών στοιχείων υψηλής πυκνότητας

Ένα ιδιαιτέρως πυκνό, ρευστό NPK λίπασμα, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Οι υψηλής διαλυτότητας και αφομοιωσιμότητας πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν άμεση πρόσληψη των συστατικών του και πλήρη κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών σε αυτά. Ενδείκνυται για όλες τις καλλιέργειες και είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα στάδια των φυτών που απαιτείται υψηλή πρόσληψη αζώτου, φωσφόρου και καλίου καθώς και για την καταπολέμηση ενδεχόμενων τροφοπενιών των εν λόγω στοιχειών.
Είναι κατάλληλο τόσο για εφαρμογές μέσω υδρολίπανσης όσο και μέσω διαφυλλικών ψεκασμών.

Το SOLARIS FLOW μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εκτός αυτών με αλκαλική αντίδραση, παρόλα αυτά συστήνεται πριν από κάθε συνδυαστική εφαρμογή να προηγείται δοκιμή μικρής κλίμακας.

 

  • ALFA BORON

Υγρό σκεύασµα βορίου µε τη µορφή άλατος αιθανολαµίνης. Περιέχει βόριο 11% w/w

 

 

 

Προϊόντα

Διαθέσιμοι τύποι

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SOLARIS FLOW
Υγρά διαλύματα θρεπτικών στοιχείων υψηλής πυκνότητας
25-0-0+B+Zn+Cu (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20ltr,   Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
  25-0-0+2MgO+TE (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20 ltr,  Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
  8-8-8+TE (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20 ltr,  Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
  7,5-26-7,5+TE (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20 ltr,  Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
  4-18-18+TE (w/w) Δεξαµενή 1000 ltr, Δοχείο 20 ltr,  Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
ALFA BORON Υγρό σκεύασµα βορίου µε τη µορφή άλατος αιθανολαµίνης. Περιέχει βόριο 11% w/w Δοχείο 5 ltr, Φιάλη 1 ltr
MICROVIT EXCELSOR Fe  EDDHA  6% 80% ORTO - ORTO Κουτί 5 kg, Φακελάκι 50gr