דילוג לתוכן העיקרי
חוטי טוטה אבסולוטה
טכנולוגיה חדשה ומתקדמת להפחתת אוכלוסיית טוטה אבסולוטה

חוטי טוטה אבסולוטה

טכנולוגיה חדשה ומתקדמת להפחתת אוכלוסיית טוטה אבסולוטה

מבוא

עש מנהרות העגבנייה,(Tuat Absoluta)  שייך לסדרת הפרפראים (Lepidoptera) למשפחת העש בחניניים (Gelechiidae). הפונדקאי העקרי של הטוטה אבסולוטה הוא העגבנייה. לטוטה אבסולוטה פוטנציאל התרבות משמעותי, נקבה עשויה להטיל עד כ- 300 ביצים ובין 10 ל-12 דורות היכולים להתפתח בכל שנה. הזחל יוצר מנהרות ותעלות אופייניות בעלים וכן חודר לגבעולים ולפירות. בעגבניות, העש עשוי לתקוף כל חלק בגידול בכל שלב ועלול לגרום להרס של עד 100% מהיבול ללא טיפול מתאים.

בלבול זכרים:

המפגש בין פרטי טוטה אבסולוטה נגרם עם שחרור פרומון מין ע"י הנקבה המושך את הזכר למיקומה.

עקרונות הבלבול הם יצירת סביבה רוויה בפרומון, בה מפגשים אלה נמנעים.

לפרטים נוספים פנה לאיש השדה מתניה אהרוני: 052-6080106

תמונת מבוא - חוטי טוטה אבסולוטה

איך זה עובד?

חוטי הטוטה הם נדיפיות לבלבול זכרי הטוטה אבסולוטה. החוטים מנדפים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות. על ידי כך מתקבלת הפחתה באוכלוסיית המזיק.

משך פעילות הנדיפיות כ-120 יום.

יתרונות חוטי טוטה אבסולוטה
ארגז עגבניות - חוטי טוטה אבסולוטה

הוראות שימוש

הגידול המינון* (חוטים/ד') הערות
עגבניות חממה 80 מהשתילה ועד חודשיים לאחריה.


שיטות התלייה:
הצב את החוטים באופן אחיד ע"פ כל החממה, בגובה 1.6-1.8 מטר מפני הקרקע. יש להקפיד לתלות את החוטים כך שגובהם ישמר במהלך הגידול.
הדק את החוט למקומו למניעת תזוזתו.
יש להקפיד על שלמות המבנה עם רשת נגד חרקים למניעת כניסת נקבות מופרות.

מועד טיפול:
מהשתילה ועד חודשיים לאחריה.

הערות לטיפול:
מומלץ להציב מלכודות פרומון לניטור עם תליית החוטים ולבצע פיקוח רציף לניטור נגיעות.
במקרה של נגיעות יש להתייעץ עם אגרונום החברה ו/או המדריך האזורי.
השימוש בקוטלי חרקים לא פוגם בפעילות הבלבול, לכן יש לרסס בהתאם לצורך.
בלבול זכרי טוטה אבסולוטה מהווה טיפול תומך בהדברה של המזיק ואינו מהווה פתרון או טיפול יחיד.
יש ליישם תכשירים להדברה של טוטה אבסולוטה בהתאם להנחיות והנגיעות בחלקה.

מושב יתד 2020

דיאגרמת חוטי טוטה אבסולוטה - מושב יתד