דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

סיגנום Signum

קוטל פטריות משולב בעל פעילות פרוטקנטית וסיסטמית להדברת מחלות שונות בירקות, גידולי שדה, הדרים, כרם ופרחים.
מכיל: pyraclostrobin 6.7% + boscalid 26.7%

סיגנום

מידע כללי

צריך לרסס ריסוסי מניעה או לרסס עם תחילת נגיעות לפי פירוט הגידולים והמחלות הבאים. כדי למנוע פיתוח עמידות לסיגנום צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה (ראה פירוט מתחת לטבלה).

מידע כללי

רעילות לדבורים

סיגנום אינו רעיל לדבורים.