דילוג לתוכן העיקרי
טרוויגו

טרוויגו

קוטל נמטודות

 

TERVIGO - קוטל נמטודות חדשני מבית Syngenta

טרוויגו – תוארית משופרת ליעילות מירבית, מבטיחה אחידות בפיזור החומר הפעיל לאורך חתך הקרקע, להגנה וכיסוי מקסימלי של מערכת השורשים.

טרוויגו – בטוח לגידול ולמשתמשים.

התוארית מאפשרת גמישות במועד היישום, ללא שאריות בפרי או ביבול.

טרוויגו – לשקט הנפשי שלך.

 

carrots1.jpg

תוארית TERVIGO

מכילה:

1. Abamectin קוטל חרקים, פועל על מערכת העצבים של הנמטודה, משבש את העברת יוני כלוריד CL- גורם להפסקת אכילה ולהדברת החרק.

2. Fe – EDDHA כילאט ברזל המשפר את קליטת abamectin לשורש ומחזק את הצמח.  

שני החומרים ארוזים בקומפלקס המאפשר תנועה של התכשיר עם המים אל בית השורשים.

תוארית TERVIGO
תמונה רוחבית טרוויגו

נמטודות

תולעים שוכנות קרקע החודרות לשורשי הצמח, מטילות ביצים וניזונות מתוכן התאים. עם הטלת הביצים הנמטודות מפרישות חומרים הגורמים להתפתחות מואצת של תאים לא רגולרים אשר יוצרים עפצים.
נמטודות

מחזור חיי הנמטודה

הנמטודות גורמות לפחיתה בתפקוד השורשים, ירידה בקליטת מוטמעים ומים, ופגיעה בהתפתחות הצמח.

תנאי הארץ

טרוויגו יעיל בכל שלב

טרוויגו מכוון לפגוע בכל שלבי הנמטודה (ביצים ונמטודות בכל שלב התפתחות)

פגיעה בכל שלבי הנמטודה
פלפל

הדברת נמטודות בפלפל

לפניכם גרף המראה את סטטיסטיקת ההדברה בפלפל נגד נמטודות
tervigo graph

תמונת ניסוי – טרוויגו לעומת הביקורת

תמונת ניסוי – טרוויגו לעומת הביקורת