Ugrás a tartalomra
Gyomirtó szerek

Goltix 700 SC

adama

Általános információ

Termék információk

NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb 3 alkalommal használható fel!
A készítményből egy évben az összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg az 5,0 l/ha-t!

A készítmény felhasználható a cukorrépa vetése után, kelése előtt (preemergensen) 2,0-3,0 l/ha adagban S-metolaklór, dimetenamid, propizoklór tartalmú készítmények engedélyezett dózisával tankkombi­nációban. A cukorrépa kelése után (posztemergensen) a kezelést a magról kelő két­szikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában kell elvégezni 2,0-3,0 l/ha dózisban, fenmedifam, etofumezát hatóanyagú készít­mények engedélyezett dózisával tankkombinációban.Erős selyemmályva (Abutilon theophrasti) fertőzés esetén trifluszulfuron-metil engedélyezett dózisával javasolt kombinálni. Posztemergens kezelések esetében a Goltix 700 SC maximális dózisát osz­tott kezelés formájában javasolt kijuttatni, oly módon, hogy a két külön­böző időpontban elvégzett kezelés 1,0+2,0 l/ha-os dózisokban történjen, kezelésenként fenmedifam, etofumezát hatóanyagú készít­ményekkel, vagy trifluszulfuron-metil hatóanyagú készítmény engedé­lyezett dózisával kombinációban. A trifluszulfuron-metil hatóanyagú ké­szítmény esetében a készítményt mindkét kezelés során az engedélyezett teljes dózisban kell adagolni.

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrában a felhasználó saját felelősségére az Európai Parlament és a Tanács a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján:

Céklában a készítmény felhasználható preemergensen, vetés után, kelés előtt 2,0-3,0 l/ha dózisban. A cékla kelése után (posztemergensen) a kezelést a kultúrnövény 2 leveles állapotától a 8 leveles fejlettségéig, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában kell elvégezni 2,0-3,0 l/ha dózisban.

Posztemergens kezelések esetében a Goltix 700 SC maximális dózisát osztott kezelés formájában javasolt kijuttatni, oly módon, hogy a két különböző időpontban elvégzett kezelés 1,0 + 2,0 l/ha-os dózisokban történjen. Az első kezelést a kultúrnövény kétleveles fejlettségétől a gyomosodástól függően lehet végrehajtani. A második kezelést ezt követően 7-14 nap múlva célszerű elvégezni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

HATÁS FELTÉTELE, HATÁSSPREKTUM:

Jól elmunkált, aprómorzsás, egyenletes talajfelszín. A hatáshoz 10-20 mm csapadék szükséges a kezelés után, két héten belül. Szárazságra hajlamos időjárásban indokolt a bedolgozás. Posztemergensen a készítmény csak a szikleveles gyomok ellen hatásos.

Érzékeny gyomok: magról kelő kétszikű gyomnövények.

Ellenálló gyomok: egyszikű gyomnövények, évelők. T

oleráns és rezisztens gyomok: pipacs, keserűfű-félék, selyemmályva.

FONTOSABB KOMBINÁCIÓK ÉS AZOK ELŐNYEI:

Goltix 700 SC 2,0-3,0 l/ha pre + s-metolaklór 1,5 l/ha preGoltix 700 SC 1,6-2,3 l/ha poszt + Powertwin 2-3 l/ha vagy trifluszulfuron-metil 0,03 kg/ha (+Trend 90 0,05%cc) poszt

KÜLÖNLEGES ELŐNYEI:

  • preemergensen és posztemergensen is, a cukorrépa minden fenológiai állapotában (kelés kivételével) kijuttatható a répa károsodása nélkül
  • a termesztés során több alkalommal is alkalmazható
  • a vetésváltást nem akadályozza
  • szélsőséges időjárási viszonyok között is biztonságosan alkalmazható
  • a répában használt más gyomirtó szerekkel kiválóan kombinálható
  • a legtöbb, a cukorrépában jelentős kétszikű magról kelő gyomnövény ellen kiváló hatékonyságot mutat (pl: libatop félék, disznóparéj félék, ebszikfű, csorbóka félék, stb.)

KIEGÉSZÍTŐ TECHNIKAI ADATOK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: cukorrépa: nincs korlátozás, cékla: nincs korlátozás

Engedélyszám: 02.5/4030/1/2007 MgSzHK; 04.2/9627-2/2015. NÉBIH

Kiszerelés: 5 literes kanna

Forgalmi kategória: II.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban: 2 év.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a készítmény használata előtt minden esetben olvassa el az engedélyokiratot és a címkét!

 

Felhasználási terület:

Cukorrépa

Károsító

Dózis
(l/ha)

magról kelő kétszikű gyomnövények

2,0-3,0

Cékla

Károsító

Dózis
(l/ha)

magról kelő kétszikű gyomnövények

2,0-3,0