Ugrás a tartalomra
Gyomirtó szerek

Legato Trio

adama

Általános információ

Termék információk

NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Őszi búza és őszi árpa kultúrákban a készítményt preemergensen, vetés után kelés előtt, vagy korai posztemergensen a kultúrnövény 1 leveles állapotától, a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 valódi leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-3 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni 1,5-2,0 l/ha dózisban. Preemergens kezelés esetén a megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín. A készítmény kijuttatható tavasszal is a bokrosodás végéig. A jó gyomirtó hatás érdekében fontos, hogy a készítményre érzékeny gyomfajok a fentebb megjelölt fenológiai állapotnál ne legyenek fejlettebbek.
Tritikále és rozs kultúrákban a készítményt korai posztemergensen, a kultúrnövény 1 leveles állapotától, a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 valódi leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-3 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni 1,5-2,0 l/ha dózisban. A készítmény kijuttatható tavasszal is a tritikále és rozs bokrosodásának végéig. A jó gyomirtó hatás érdekében fontos, hogy a készítményre érzékeny gyomfajok a fentebb megjelölt fenológiai állapotnál ne legyenek fejlettebbek.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

HATÁS FELTÉTELE, HATÁSSPREKTUM:

A jó gyomirtó hatás érdekében fontos, hogy a készítményre érzékeny gyomfajok a fentebb megjelölt fenológiai állapotnál ne legyenek fejlettebbek.

Érzékeny gyomnövények: nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, egynyári perje, tyúkhúr, pipacs, ebszikfű, pásztortáska, piros árvacsalán, mezei árvácska, galaj, veronikafajok.

Mérsékelten rezisztens gyomnövények: parlagfű, vadrepce.

Toleráns és rezisztens gyomok: évelő egy- és kétszikűek.

A hatóanyagra érzékeny, már termesztésben lévő illetve új fajták esetében a felhasználás előtt egyeztetni kell a fajtatulajdonossal. Néhány árpafajta érzékenyebb lehet a diflufenikan hatóanyagra: múló, halvány foltok jelenhetnek meg a leveleken. Ez nem befolyásolja az árpa egészségi állapotát és nem okoz termésdepressziót.

FONTOSABB KOMBINÁCIÓK ÉS AZOK ELŐNYEI:

Az őszi időszakban a kalászosok gyomirtására és rovarok elleni állományvédelmére alkalmazható a Legato Trio és a Piridex (Pirimor 50 WG 500 g/kg pirimikarb + 25 g/kg lambda-cihalotrin).

KÜLÖNLEGES ELŐNYEI:

  • preemergensen és korai posztemergensen egyaránt kijuttatható
  • kiváló hatékonyság az ősszel csírázó magról kelő egyszikűek ellen
  • széles spektrumban irtja a magról kelő kétszikűeket
  • a három hatóanyag eltérő hatásmechanizmussal rendelkezik, és eltérő vízoldékonyságuknak köszönhetően szélsőséges csapadékviszonyok között is hatékony gyomirtás végezhető
  • lehetőséget ad a gabona őszi kezelésére, ezáltal mentesít a tavaszi munkacsúcs idején való gyomirtás elvégzésétől
  • a gyomkonkurencia korai kikapcsolása és az elmaradó tavaszi gyomirtó stressz együttesen jelentős termésnövelő hatású
  • hosszú hatástartam
  • kiváló talajon keresztüli hatás
  • nincs utóvetemény korlátozás

KIEGÉSZÍTŐ TECHNIKAI ADATOK:

Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé: az előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás estén nem szükséges.

Engedélyszám: 04.2/3366-2/2016 NÉBIH

A Legato Trio azonos a 04.2/105-1/2014 NÉBIH számon engedélyezett Trinity gyomirtó permetezőszerrel.


Forgalmi kategória: I.


Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.


Kiszerelés: 5 literes kanna

 

Referencia termék engedélyszáma: 04.2/105-1/2014., 6300/2005-1/2020. NÉBIH

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a készítmény használata előtt minden esetben olvassa el az engedélyokiratot és a címkét!

 

Felhasználási terület:

őszi búza, őszi árpa, tritikále, rozs

Károsító

Dózis

(l/ha)

magról kelő kétszikű gyomnövények, nagy széltippan

1,5-2,0