Gyomirtó szerek

Taifun Forte

adama

Általános információ

Termék információk

NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek estében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, a magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvező hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé intenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között magas páratartalom mellett a leghatásosabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követő 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradék nélkül felszívódhasson a gyomnövényben.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsítja.

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3 %-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Mezőgazdaságilag nem művelt területek: utak, útpadkák, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, ipar létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek, vasúti pályatestek totális gyomirtására.

Lakott területek, kiskertek, temetők totális gyomirtására, ahol azt a helyi rendelet nem tiltja.

Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen.

Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.

Lucernában arankával erősen fertőzött területeken foltkezelés, vagy teljes felületkezelés formájában. Foltkezelés esetén 0,2-0,3%-os koncentrációban kell felhasználni. Teljes felületkezelés esetén 0,5-0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kis mértékben visszavetheti a lucerna fejlődését a következő kaszálásig, ezért teljes felületkezelés csak erősen fertőzött területeken javasolható. A kezelést a lucerna kaszálását követő 5-7 nap múlva kell elvégezni. Magtermő lucernában, vagy a magfogás időszakában alkalmazása nem javasolt.

Erdészeti kultúrákban erdőtelepítés előtt bármely fafaj esetén használható gyom-és cserjeirtásra.

Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5 %-os koncentrációban alkalmazható.

Erdészeti gyomirtásracsak két évesnél idősebb luc-, erdei-, és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.

Szőlő-és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió. mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban. Csak három évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb, speciális permetezés-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal. illetve a gyümölszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra. hogy a permetlé a kultúrnövény zöld részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem fásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Állományszárítás napraforgó, repce, kukorica, szója kultúrákban:

A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30%-os, kukoricában (takarmány) a szemek 30-40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. Gyommentes kultúrában az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban, évelő gyomnövényekkel erősen fertőzött kultúrában a magasabb dózisban kell alkalmazni.

Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becőszint közéspdő harmadában a magvak legalább 60%-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.

Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szója a babszemek nedvességtartalma 30% körül van.

Repcében, szójában a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas traktorral) történhet.

Alkalmazása a vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Őszi búzában és őszi valamint tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, apró szulák, mezei acat, stb.) erősen fertőzött területeken, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kjuttatni a készítményt.

Házikerti felhasználás estén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez:

Lémennyiség

300 l/ha = 3 l/100 m2

Dózis

Koncentráció

3 l/ha = 30 ml/100 m2

100 ml / 10 l permetlé (1,0 %)

6 l/ha = 60 ml/100 m2

200 ml / 10 l permetlé (2,0 %)

Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródást gátló szórófejek alkalmazásával. Légi kijuttatásnál a 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Permetlémennyiség: 50-60 l/ha

Hidas traktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>15 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

HATÁS FELTÉTELE, HATÁSSPREKTUM:

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek estében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, a magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény földalatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvező hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé intenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között magas páratartalom mellett a leghatásosabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követő 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradék nélkül felszívódhasson a gyomnövényben.

HATÁSMÓD:

A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél- és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut, így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet.

Hatásossága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy-és kétszikű gyomnövényekre.

FONTOSABB KOMBINÁCIÓK ÉS AZOK ELŐNYEI:

  • Taifun Forte + 2,4 D (Dikamin 720 WSC) vagy MCPA hatóanyagú készítmény az engedélyezett dózisában látványosan felgyorsítja a gyomirtó hatást évelő kétszikűekkel erősen fertőzött gyümölcsös és szőlő ültetvényekben, elgyomosodott tarlókon és felújítás alatt lévő rét-legelő területeken egyaránt.

  • Adjuváns hozzáadása a kezelések hatékonyságát és esőállóságát jelentősen javíthatja.

KIEGÉSZÍTŐ TECHNIKAI ADATOK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: kukorica, őszi búza, őszi és tavaszi árpa: 14 nap, repce: 10 nap, napraforgó: 10 nap (max. 2 l/ha), napraforgó: 14 nap (max. 5 l/ha), szója: 10 nap (max. 3 l/ha), szója: 14 nap (max. 5 l/ha).
A többi kultúra esetében az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia az engedélyokiratban előírtak szerint történik.

Engedélyszám: 04.2/4885-1/2012. NÉBIH, 04.2/5374-2/2016. NÉBIH, 6300/13669-2/2019. NÉBIH

Forgalmi kategória: III.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

A gyártó cég nem vállalhat felelősséget az ellenőrzése alá nem vonható tényezőkből eredő károsodásért.
A felhasználó felelőssége a felhasználás módjának kiválasztása, továbbá a felhasználót terheli a raktározás, a kezelés ill. egyéb tevékenység esetleges kockázata is.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a készítmény használata előtt minden esetben olvassa el az engedélyokiratot és a címkét!

 

Felhasználási terület:

Szántóföldi kultúrák

Károsító

Dózis
(l/ha)

magról kelő egy-és kétszikű gyomok

2,0-3,0

évelő egy-és kétszikű gyomok

4,0-6,0

Mezőgazdaságilag nem művelt területek

Károsító

Dózis
(l/ha)

totális gyom-és cserjeirtás

5,0-6,0

Lakott területek, kiskertek

Károsító

Dózis
(l/ha)

magról kelő egy-és kétszikű gyomok

2,0-3,0

évelő egy-és kétszikű gyomok

4,0-6,0

Legelő, gyep

Károsító

Dózis
(l/ha)

telepítés előtti totális gyomirtás

4,0-6,0

Lucerna

Károsító

Dózis
(l/ha)

aranka

0,5-0,7 ill. 0,2-0,3%

Erdészet (összes fafaj)

Károsító

Dózis
(l/ha)

totális gyom-és cserjeirtás

3,0-5,0

Erdészet (luc-, erdei-, duglászfenyő)

Károsító

Dózis
(l/ha)

totális gyom-és cserjeirtás

3,0-5,0

Erdészet (fakitermelés)

Károsító

Dózis
(l/ha)

sarjhajtások

3,5%

Szőlő

Károsító

Dózis
(l/ha)

magról kelő egy-és kétszikű gyomok

2,0-3,0

évelő egy-és kétszikű gyomok

4,0-6,0

Almatermésűek (min. 3 éves)

Károsító

Dózis
(l/ha)

magról kelő egy-és kétszikű gyomok

2,0-3,0

évelő egy-és kétszikű gyomok

4,0-6,0

Csonthéjasok (min. 3 éves)

Károsító

Dózis
(l/ha)

magról kelő egy-és kétszikű gyomok

2,0-3,0

évelő egy-és kétszikű gyomok

4,0-6,0

Héja gyümölcsűek (min. 3 éves)

Károsító

Dózis
(l/ha)

magról kelő egy-és kétszikű gyomok

2,0-3,0

évelő egy-és kétszikű gyomok

4,0-6,0

Őszi búza

Károsító

Dózis
(l/ha)

évelő egy-és kétszikű gyomok

4,0-6,0

Őszi és tavaszi árpa

Károsító

Dózis
(l/ha)

évelő egy-és kétszikű gyomok

4,0-6,0

Napraforgó

Károsító

Dózis
(l/ha)

állományszárítás

2,0-5,0

Kukorica (takarmány)

Károsító

Dózis
(l/ha)

állományszárítás

2,0-5,0

Repce

Károsító

Dózis
(l/ha)

állományszárítás

4,0

Szója

Károsító

Dózis
(l/ha)

állományszárítás

3,0-5,0