Ugrás a tartalomra
Gyomirtó szerek

Tomigan 250 EC

adama

Általános információ

Termék információk

NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kalászosokban a készítményt azok 2-3 leveles állapotától a kalászhányás kezdetéig lehet kijuttatni. Sörárpán kívül az egyéb kalászosokban a gyomirtási spektrum szélesítése, valamint mezei acat (Cirsium arvense) ellen hormonbázisú készítményekkel (2,4-D, MCPA) tankkombinációban célszerű alkalmazni. Kombinációban a készítmény dózisa 0,6 l/ha, a kombinációs partnert annak engedélyokiratában meghatározott mennyiségben kell kijuttatni, valamint figyelembe kell venni a kombinációs partner kijuttatásának a kalászosokra vonatkozó fenológiai paramétereit.

Kukoricában a kultúrnövény 4-6 leveles állapotában kell kijuttatni a készítményt. Az aprószulák, sövényszulák 10-15 cm-es, a hamvas szeder 15-20 cm-es állapotában a legérzékenyebb a készítményre.

Almatermésű gyümölcsösökben a virágzás előtt, illetve a gyümölcskötődés után kell kijuttatni az évelő kétszikű gyomnövények intenzív növekedésekor. A permetlé a gyümölcsfák leveleire, hajtásaira nem kerülhet, mert azok torzulását, deformálódását, elhalását idézi elő.

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrákban a felhasználó saját felelősségére az Európai Parlament és a Tanács a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján: 

Erdészeti kultúrákban (kizárólag bükk, csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy) másodéves és idősebb folyamatos erdősítéseknél kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt az első felmelegedések után szeder, vadrózsa, kökény és egyéb kétszikű gyomnövények ellen foltkezeléssel 1,0 l/ha dózisban alkalmazható. A készítmény CDA technológiával 20-30 l/ha vagy hidraulikus cseppképzéssel 100-300 l/ha permetlével juttatható ki. Mesterséges erdőfelújításokban a célkultúra rügyeinek kibomlását követően a fitotoxikus veszély miatt a kezelés csak árnyékolóval ellátott permetezőgéppel, a csemetesorok mellett végezhető foltkezeléssel. 

Erdészeti vágásterületek kezelésére felhasználható szeder, vadrózsa, kökény és egyéb kétszikű gyomnövények ellen foltkezeléssel 1,0 l/ha dózisban. A készítmény CDA technológiával 20-30 l/ha, vagy hidraulikus cseppképzéssel 100-300 l/ha permetlével juttatható ki. A gyomirtó hatás fokozása céljából tapadásfokozó adalékanyag és ammónium-szulfát műtrágya hozzáadása javasolt. 

Az erdészeti területeken foltkezeléssel való felhasználás során minden esetben törekedni kell a korlátozott méretű területre való kijuttatásra! A foltkezeléssel legfeljebb a terület egyharmada kezelhető! 

Mivel ezen felhasználások esetében a kultúrnövény érzékenysége nem megfelelően igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő kultúrnövény fajokkal érzékenységi vizsgálatokat végezni. A gyomirtó szer hatékonyságáról és szelektivitásáról a felhasználó köteles elektronikus úton adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatokat) kultúránként legalább 1 területről.

Légi kijuttatás: kalászosokban és kukorica kultúrában 50 l/ha vízmennyiséggel.

HATÁS FELTÉTELE, HATÁSSPREKTUM:

A hatás meleg, páradús időben a leggyorsabb, de hideg időben sem marad el a várt hatás, csak több időre van szükség a hatás kifejtéséhez. A kezelést követő, 2-3 órán belül lehullott csapadék csökkenti a hatást.

Érzékeny gyomnövények: galajfélék, kenderkefű, keserűfű-félék, tarsóka, bükköny, aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder. A gyomok általában 2-4 leveles korban a legérzékenyebbek, a galaj minden fejlődési fázisában érzékeny.

FONTOSABB KOMBINÁCIÓK ÉS AZOK ELŐNYEI:

  • Tomigan (0,6 l/ha) + Dikamin (1,0 l/ha): kalászosokban (kivéve sörárpa) a gyomirtási spektrum szélesítése, valamint mezei acat (Cirsium arvense) ellen célszerű alkalmazni. Kombinációban figyelembe kell venni a kombinációs partner kijuttatásának a kalászosokra vonatkozó fenológiai paramétereit.
  • Tomigan (0,8 l/ha) + Taifun Forte (2,0-6,0 l/ha): almatermésűek totális gyomirtására, magról kelő és évelő gyomnövények ellen egyaránt.


KÜLÖNLEGES ELŐNYEI:

  • Kiemelkedő hatás a szulák és a szederfajok ellen
  • A kultúrnövényekre messzemenően szelektív
  • Méhekre nem jelölésköteles
  • Egyéb szerekkel jól kombinálható


KIEGÉSZÍTŐ TECHNIKAI ADATOK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén korlátozás nincs 

Engedélyszám: 48361/2000 FVM 

Kiszerelés: 1 literes flakon

Forgalmi kategória: I.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a készítmény használata előtt minden esetben olvassa el az engedélyokiratot és a címkét!

 

Felhasználási terület:

Kalászosok

Károsító

Dózis

(l/ha)

magról kelő kétszikű gyomnövények valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder

0,6-0,8

Kukorica

Károsító

Dózis

(l/ha)

magról kelő kétszikű gyomnövények valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder

1,0

Almatermésűek

Károsító

Dózis

(l/ha)

magról kelő kétszikű gyomnövények valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder

0,8

erdészet (kizárólag bükk, csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy) másodéves és idősebb erdősítések

Károsító Dózis
(l/ha)
magról kelő kétszikű gyomnövények valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder 1

Erdészeti vágásterületek

Károsító Dózis
(l/ha)
magról kelő kétszikű gyomnövények valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder 1