Hopp til hovedinnhold
Ugrasmiddel

Tomahawk

Bekjempelse av ulike ugrass

Tomahawk bilde

Generell info

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

Tomahawk 200 EC skader kløver og andre belgvekster. God effekt på: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, svartsøtvier, løvetann, stornesle, høymole, soleiearter, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Noe effekt mot spillpotet. Mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle er den godkjente dosen litt for svak til å gi fullgod effekt. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. I korn skal Tomahawk 200 EC alltid blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bredere ugraseffekt. I grasmark kan Tomahawk 200 EC brukes alene. Tomahawk 200 EC tas raskt opp gjennom bladverket.