Hopp til hovedinnhold
Ugrasmiddel

Glypper

Ugrasmiddel

Glypper bilde

Generell info

 

Glypper® virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart.

VIRKEMÅTE Glypper® virker systemisk- det vil si at det tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen rundt i hele planten til vekstpunktene. Sprøyting med Glypper® bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst - ved god temperatur og bra jordfuktighet.

Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Glypper® virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart.

Om høsten bør det gå ca. 2 uker fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å få god virkning. Dersom man er seint ute, kan det gå å jordarbeide 1 uke etter sprøyting.

Om våren - under gode vekstforhold - er det tilstrekkelig med 3 - 4 dager. Regn kort tid etter behandling kan redusere virkningen. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Preparatet inaktiveres fort i jord og hindrer ikke at nytt ugras spirer fra frø.