Hopp til hovedinnhold
Ugrasmiddel

Goltix

Ugrasmiddel - Mot frøugras i jordbær og rødbeter

GOLTIX 1 KG billede

Generell info

 

Goltix® er tillatt brukt i jordbær og rødbeter.


VIRKEOMRÅDE
Ett- og tofrøblada frøugras.
Goltix® har avhengig av sprøytetidspunkt, sprøyteforhold og dose god virkning mot ettårige ugrasarter som balderbrå, gjetertaske, haremat, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, åkerminneblom, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarv, veronika, åkergråurt og åkerstemorsblom.

Virkningen er svak mot klengemaure og vindeslirekne, samt tungras etter at disse har spirt.

VIRKEMÅTE
Goltix® hindrer nytt ugras i å spire fram og dreper nyspirt ugras. Best bladvirkning oppnås ved sprøyting under gode vekstforhold på ugrasets frøbladstadium og fram mot ugraset har 1-2 varige blad. Sprøyt om morgenen. Virkningen er svak mot frøugras med mer enn 3 varige blad.

Da anbefales om mulig en jordbearbeiding eller et svimiddel før sprøyting. Best spirehemmende virkning fås ved å sprøyte på fuktig jord.