Hopp til hovedinnhold
Ugrasmiddel

Mixin

Mot ugras i hvete, rug, havre, bygg, rughvete, grasfrøeng, beite og eng

Mixin 5 liter dunk

Generell info

VIRKEOMRÅDE
Mixin® har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også
SU-resistent), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik,
åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne.
På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og
løvetann. Mixin® har også virkning mot veronika, åkerstemorsblom, og meldestokk, hvis
ugraset er på frøbladstadiet.
I tillegg i etablert grasmark: Mixin® har meget god virkning på høymole. God effekt på
marikåpe og soleie-arter. En viss kortvarig effekt på løvetann og hundekjeks