Przejdź do treści
Dłonie w zbożu

Polityka prywatności i Cookies

ADAMA Polska
Dłonie w zbożu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy regulamin przedstawia Politykę Prywatności ADAMA Polska w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na stronach internetowych www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl, www.adama-profitplus.pl, www.adama-championsclub.pl (dalej „Strona”).

1.2. ADAMA Polska respektuje Państwa potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych, jakie nam Państwo przekazujecie. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i – w zależności od przypadku – przetwarzali w celach wskazanych poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem naszej Strony.

1.3. Za pośrednictwem Strony ADAMA Polska może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w szczególności w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania, udziałem w szkoleniach online, udziałem w organizowanych przez ADAMA Polska promocjach i konkursach, tworzeniem i obsługą kont użytkownika, rejestrowania do naszych programów współpracy, optymalizacji i usprawnienia działania Strony, tworzenia statystyk Strony. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe, które ADAMA Polska zbiera, są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

2. Przetwarzanie danych

2.1. Administratorem danych osobowych jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa („Administrator”).

2.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

2.3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania ze Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Strony oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2.5. Firma ADAMA Polska i jej partnerzy są zaangażowani w działalność na skalę globalną. ADAMA Polska i jej partnerzy posiadają serwery i bazy danych w różnych krajach. ADAMA Polska i jej partnerzy mogą przekazywać dane osobowe do bazy danych należącej do firmy ADAMA Polska, jej partnerów lub osób trzecich za granicę dla celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. W tym przypadku ADAMA Polska podejmie odpowiednie środki ostrożności, zgodnie z obowiązującym prawem w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

3. Zmiana/usunięcie danych

3.1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest ADAMA Polska. Mają Państwo prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia Państwa danych osobowych, a także możliwość sprzeciwienia się ich przetwarzaniu. Prawo to możecie Państwo zrealizować w każdym czasie, kontaktując się z Administratorem na adres e-mail: rodo@adama.com.

4.Pliki Cookies

4.1. Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na Stronie na podstawie plików cookie może odczytać tylko Administrator oraz - ze względów technicznych - także zaufani partnerzy z których technologii korzystamy.

4.2. W chwili odwiedzin Strony, plik cookie może być automatycznie zainstalowany i czasowo przechowywany w pamięci lub na dysku twardym Państwa urządzenia końcowego, w celu ułatwienia Państwu korzystania ze stron internetowych.

4.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.

4.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony.

4.5. Możecie Państwo sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, modyfikując parametry ustawienia Państwa przeglądarki Internet. Operacja ta doprowadzi do usunięcia wszystkich plików cookies wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkę internetową tj. cookies wykorzystywanych przez Stronę i cookies wykorzystywanych przez inne strony internetowe. To z kolei może doprowadzić do zmiany lub utraty niektórych ustawień lub informacji. Usunięcie plików cookies może także doprowadzić do zmiany, a nawet utrudnienia poruszania się po Stronie.

4.6. Kompleksowe informacje o sposobie modyfikacji parametrów ustawienia obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych znajdą Państwo pod poniższymi adresami:

Internet Explorer

Microsoft Edge

Firefox

Chrome

Opera

Safari

5. Google Analytics

5.1. Administrator może korzystać na Stronie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.

5.2. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę oraz sposób ich zachowania na Stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają Stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

5.3. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

6. Postanowienia końcowe

6.1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.