Przejdź do treści
fungicyd

Soratel® 250 EC

Formulacja Nr 1!
Mistrzostwo na każdym polu

Soratel 250 EC

Moc AsorbitalTM w ochronie zbóż i rzepaku!

Formulacja w technologii Asorbital™ zapewnia:

  • lepsze pobieranie protiokonazolu,
  • lepsze przemieszczanie się w obrębie tkanki liścia,
  • dłuższe działanie na choroby,
  • bardzo dobrą odporność na zmywanie,
  • bezpieczeństwo dla zbóż i rzepaku.

Zawartość substancji czynnej:

  • Protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,15%)

FUNGICYD układowy, opracowany z zastosowaniem  innowacyjnej technologii formulacji ASORBITAL,  przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych zbóż i rzepaku.

Dzięki innowacyjnej formulacji Asorbital środek jest lepiej pobierany przez roślinę oraz wykazuje znakomite właściwości systemiczne, co wpływa na niezawodne zwalczanie najważniejszych chorób.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69). 

Liczba zabiegów: 1

fuzarioza kłosów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od fazy zakończenia kłoszenia (kłos całkowicie widoczny) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: Środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie pszenicy ozimej przed fuzariozą kłosów.

 

JĘCZMIEŃ OZIMY

plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

PSZENŻYTO OZIME

septoriozy liści, rdza brunatna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

ŻYTO OZIME

Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

JĘCZMIEŃ JARY

plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha 

Termin stosowania:

Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

RZEPAK OZIMY

zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha

Termin stosowania: 

Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach do fazy, gdy 30% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 50-73). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek zaleca się stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C. 

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

Środek zawiera substancję czynną protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI-I, DMI-fungicydy, wg FRAC grupa 3). 

W ramach strategii zapobiegania rozwojowi odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się m.in.: 

– stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych, tj. na początku okresów infekcji pierwotnych lub wtórnych. W razie niemożności wykonania zabiegu zapobiegawczego dopuszczalne jest też stosowanie środka w późniejszych fazach infekcji (w zabiegach interwencyjnych lub wyniszczających), może się to jednak wiązać z nasiloną selekcją w populacji patogenu w kierunku form o niższej wrażliwości na substancję czynną środka, 

– stosowanie środka w pełnej zalecanej dawce, także w przypadku stosowania środka w mieszaninach zbiornikowych z innymi środkami grzybobójczymi, 

– stosowanie środka wyłącznie 1 raz w sezonie wegetacyjnym, 

– włączenie do przyjętego programu ochrony środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji FRAC, o odmiennych mechanizmach działania, dla których nie występuje ryzyko odporności krzyżowej patogenów na substancje czynne z grupy 3 wg klasyfikacji FRAC (stosowanie środków przemienne lub w mieszaninie zbiornikowej), 

– włączenie do przyjętego programu ochrony przed chorobami innych niż chemiczne metod zwalczania, zgodnych z zasadami integrowanej ochrony np. uprawa odmian odpornych, właściwe zmianowanie. 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Niewymagany

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.