Przejdź do treści
herbicyd

BELVEDERE EXTRA® 400 SC

Belvedere Extra 400 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • FEMEDIFAM - związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego - 200 g /l (18,0%)
  • ETOFUMESAT - związek z grupy pochodnych benzofuranu - 200 g /l (18,0%)

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesatnależy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Fenmedifan zaliczany jest do grupy inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Pierwsze objawy jego działania to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie, widoczne w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści. Następnie widoczne jest silne zahamowanie wzrostu i zasychanie rośliny. Etofumesat jest substancją blokującą biosyntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach wykorzystywanych do produkcji wosków lub innych związków wchodzących w skład wosków w najmłodszych tkankach już w czasie kiełkowania nasion. Kiełki lub młode siewki pozbawione ochronnego działania kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach nie są odporne na działania warunków zewnętrznych w konsekwencji szybko więdną, spowalniają lub nie inicjują procesów biochemicznych i szybko zamierają. 

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. 

Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. 

Środek najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych fazach rozwojowych.

 

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne. 

Chwasty średniowrażliwe: szarłat szorstki

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

BURAK CUKROWY

Środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil lub Olejan 85 EC. Termin stosowania i dawki: 

pierwszy zabieg 

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni (BBCH 10), a chwasty w fazie liścieni. 

Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha lub 

Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha. 

 

drugi zabieg 

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych (BBCH 11-14), a chwasty w fazie liścieni. 

Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha. lub 

Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha. 

 

trzeci zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych (BBCH12-16), a chwasty w fazie liścieni. 

Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 /ha + Toil w dawce 1,0 l/ha. lub 

Belvedere Extra 400 SC w dawce 1 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha. 

 

UWAGA: 

Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby. 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta. 

2. Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy środek działa głównie poprzez liście. 

3. Strategia zarządzania odpornością.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 – postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, 

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, 

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), 

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, 

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, 

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., 

– używać kwalifikowanego materiału siewnego, 

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, 

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 

4. Środka nie stosować:

– na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki, 

– na rośliny mokre, 

– w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25oC, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, 

– w okresie spodziewanych przymrozków, 

– po długotrwałej suszy. 

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.