Przejdź do treści
herbicyd

GOLTIX COMPACT® 90 WG

Goltix Compact 90 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • METAMITRON (związek z grupy triazynonów) - 900 g/kg (90,0%)

 

Zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne, do stosowania doglebowego lub nalistnego.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. 

 

Wrażliwość chwastów w uprawie buraka cukrowego 

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, szarłat szorstki, tobołki polne, samosiewy rzepaku. 

 

Wrażliwość chwastów w uprawie truskawki 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, żółtlica drobnokwiatowa. 

Chwasty średnio wrażliwe: rumian polny. 

Chwasty średnio odporne: perz właściwy.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

BURAK CUKROWY

Termin i sposób stosowania: Zabiegi wykonywać według jednego z przedstawionych poniżej układów: 

A. Ochrona buraka jednym zabiegiem doglebowym i dwoma zabiegami nalistnymi na plantacjach prawidłowo przygotowanych pod względem agrotechnicznym (zabiegi maksymalnie do fazy 6 liści buraka BBCH 16): 

Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 

pierwszy zabieg bezpośrednio przed wschodami chwastów - 

Goltix Compact 90 WG w dawce 1,5 kg/ha, 

drugi zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji siewek chwastów - 

Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha, 

trzeci zabieg wykonać w 7-10 dni po drugim zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji kolejnych siewek chwastów – 

Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha.

B. Ochrona buraka wyłącznie trzema zabiegami nalistnymi na plantacjach w wysokiej kulturze agrotechnicznej i w warunkach atmosferycznych optymalnych dla rozwoju roślin buraka (zabiegi maksymalnie do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): 

Na stanowiskach, których zachwaszczenie uznano jako słabe lub średnie (gdzie występują gatunki chwastów sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje czynne) 

Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 

pierwszy zabieg, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni - 

Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha, 

drugi zabieg (w 7-14 dni po pierwszym zabiegu) na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni - 

Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha, 

trzeci zabieg na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni - 

Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha.

C. Na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdzie występują masowo gatunki sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje czynne (zabiegi maksymalnie do fazy 8 liści buraka BBCH 18): 

Maksymalne/zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 

pierwszy zabieg na chwasty znajdujące w fazie liścieni - 

Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, 

drugi zabieg (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni - 

Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha,

trzeci zabieg (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) na 

kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni - 

Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

 

TRUSKAWKA 

Środek stosować metodą dawek dzielonych łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC: 

Maksymalne/zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania 

pierwszy zabieg wczesną wiosną w momencie pojawienia się siewek chwastów - 

Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Olbras 88 EC w dawce 0,8 l/ha, 

drugi zabieg, najczęściej około 10 dni po pierwszym zabiegu, przed początkiem rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin (BBCH 39): 

Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Olbras 88 EC w dawce 0,8 l/ha, 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwaga: 

Na nowo zarejestrowanych odmianach truskawki należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia ich wrażliwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

W celu ograniczenia do minimum możliwości uszkodzenia rośliny uprawnej zaleca się wykonywać zabiegi w godzinach wieczornych sprawnym opryskiwaczem, który jest zaopatrzony w rozpylacze do stosowania środków chwastobójczych. 

Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm., odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm.

Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem) najlepiej w godzinach wieczornych. 

Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25ºC. 

Środek Goltix Compact 90 WG stosowany w temperaturach poniżej 10°C działa wolniej.

Stosując Goltix Compact 90 WG łącznie ze środkiem Powertwin 400 SC należy przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tego herbicydu (zgodnie z etykietą). 

Nie zaleca się łącznego stosowania środka ze środkami owadobójczymi.

Środka nie stosować: 

- w okresie długotrwałej suszy, 

- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki, 

- na rośliny mokre, 

- w okresie spodziewanych przymrozków. 

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.